Nieuws

Eénmaal daags melken rendabel voor kleinere geitenbedrijven

Gepubliceerd op
10 juli 2008

Eén keer per dag melken van geiten verlaagt de melkproductie met 15 tot 20% en levert, bij een koppel van 120 geiten, een uur arbeidsbesparing op, blijkt uit een literatuurstudie van Biogeit naar de mogelijkheden en effecten van éénmaal daags melken en is gebaseerd op Frans onderzoek. Uit berekeningen blijkt dat éénmaal daags melken economisch aantrekkelijk is voor bedrijven met minder dan 100 geiten.

Geiten hoeven niet om de 12 uur te worden gemolken. Ze kunnen 75% van de melk opslaan in de melkboezem. Daardoor wordt de productie pas na 18 tot 20 uur afgeremd. Het startmoment voor éénmaal daags melken kan willekeurig worden gekozen. Ook meteen na het aflammeren. Ouderejaars geiten geven nauwelijks melkverlies bij overgang naar eenmaal daags melken. Bij terugkeer naar tweemaal daags melken, komen ze voor 98% op het oude productieniveau terug. Eerstejaars geiten, waarvan de uiers nog niet volgroeid zijn, kunnen beter pas na twee of drie maanden éénmaal daags gemolken worden. Er kan eenvoudig worden gewisseld tussen één- en tweemaal daags melken en is ook voor korte periodes mogelijk. Dat geeft de mogelijkheid om flexibeler en efficiënter met de tijd om te gaan.

De gehalten in de melk en de melksamenstelling kunnen licht veranderen bij eenmaal daags melken. Het vetgehalte blijft ongeveer gelijk, maar het eiwitgehalte kan iets toenemen. De uiergezondheid wordt door éénmaal daags melken niet aangetast. Maar door het laten vallen van een melkmaal verdwijnt wel een controlemoment. Daarnaast bespaart de geitenhouder op energie, water en reinigingsmiddel omdat de melkmachine maar éénmaal daags wordt gebruikt.

Klik hier voor de volledige tekst van 'Geiten éénmaal daags melken : een literatuuronderzoek' door Van Wenum en Van Eekeren.