Nieuws

Een stevige optimist

Gepubliceerd op
27 juli 2011

Om de huisverkoop van streekeigen producten en biologisch vlees verder te ontwikkelen kan een mobiele slachteenheid met vaste uitsnij- en koelbedrijfsruimte met een winkel aantrekkelijk zijn. Ook heeft mobiel slachten duidelijke voordelen voor het dierenwelzijn, maar de kosten zijn wel hoger. Wageningen UR deed verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van deze vorm van slachterij voor de Nederlandse (biologische) vleessector.

Kip, huisvesting en verzorging moeten bij elkaar passen. Vaak wordt gesteld dat we het systeem aan het dier moeten aanpassen. Omgekeerd, bij al onze huisdieren – of het nu voor productie, recreatie of gezelschap is – passen we doelgerichte fokkerij en selectie toe. We kunnen selectie en fokkerij gebruiken om dieren te krijgen die optimaal passen bij het gebruik dat wij voor ogen hebben. Als we doelgerichte fokkerij willen toepassen, moeten we een doel hebben: aan welke eisen moet het dier voldoen?
Dat was het onderwerp van drie workshops in de legsector: welke eisen stellen we aan een hen die in een systeem met buitenuitloop wordt gehouden? Het kan dan gaan om biologisch-dynamische productie, biologische productie en scharrel met uitloop.

Ideale kip

De ideale kip voor uitloopsystemen zou ten opzichte van de huidige kip steviger, zwaarder en beter ontwikkeld moeten zijn en dus een bijbehorend goed eetvermogen hebben. Alhoewel dat vreetvermogen ook weer niet overvloedig mag zijn, de kip moet wel efficiënt blijven.
Lang doorleggen van niet te grote eieren is zeer gewenst. Dat maakt het systeem als geheel meer duurzaam. Hoe langer de kip meegaat, des te minder jonge hennen nodig zijn.
Ook een wat hogere voeropname, of beter nog: het goed kunnen aanpassen van de voeropname aan de omstandigheden, is zeer wenselijk.
Qua gedrag gaat het ten slotte deels om de persoonlijkheid van de kip: ondernemend, nieuwsgierig, niet angstig. Kortom: een kip met een optimistische levenshouding. Voor uitloopsystemen is een kip nodig die intelligent is en dus snel de weg weet te vinden in het systeem. Zo’n gewenste attitude vraagt nog wel enige ‘vertaling’ naar kenmerken die aan de dieren gemeten kunnen worden, voor het in een fokprogramma kan worden ingepast.

Lees meer in de Pluimveehouderij!

Downloads

Meer downloads