Nieuws

Doorzaaitechniek grasklaver werpt op korte termijn vruchten af

Gepubliceerd op
25 juli 2007

Om ‘gangbaar’ grasland om te zetten in een grasklaverweide, kunt u het best kiezen voor een doorzaaimethode die de bestaande zode flink beschadigt. Dit is de snelste manier om een goede klaververdeling te krijgen. Augustus is vaak een goede periode om door te zaaien. Op de lange termijn heeft de methode van doorzaaien niet veel invloed meer.

Bij het omschakelen naar een biologische melkveehouderij is het belangrijk om zo snel mogelijk klaver in het grasland te krijgen om de grasgroei op peil te houden zonder kunstmest. Herinzaai is de meest zekere start voor een goede grasklaver. Maar als veel of alle percelen tegelijkertijd onderhanden moeten worden genomen, is dat geen optie. Doorzaaien in bestaand grasland is dan de aangewezen manier.

Belangrijk voor een goede start van grasklaver zijn voldoende vocht en warmte, bekalken (indien de pH lager is dan 5,2), niet bemesten en doorzaaitechnieken die de graszode flink beschadigen. Augustus is dan ook de beste maand om door te zaaien, liefst via volvelds frezen, gebruik van een strokenfrees of de klaver inwerken met een wiedeg of acrobat na het kort maaien van een zware snede.

Na een aantal jaren heeft de methode van doorzaaien weinig invloed meer. Dit blijkt uit praktijkonderzoek bij Teunis Jacob Slob (Noordeloos, klei op veen). Na 6 jaar blijken alle behandelingen eenzelfde bedekkingspercentage op te leveren. Dit klaveraandeel hoort blijkbaar bij de grondsoort en het management van Slob. In mei 2001 heeft Slob delen van 9 percelen met verschillende technieken doorgezaaid. Door droogte, kort na ontkieming, waren de grote verschillen tussen de doorzaaitechnieken al snel grotendeels verdwenen. Zelfs delen van percelen die niet zijn doorgezaaid hebben een redelijk vergelijkbaar klaveraandeel door spontane vestiging; wel komt de klaver daar sterker pleksgewijs voor (vlekkerig patroon). De verschillen tussen de percelen zijn wel groot (variatie van 1 tot 36%).

Bedekkingspercentages met klaver in grasland bij verschillende doorzaaimethodes, klei op veen, doorzaai mei 2001

Doorzaaimethode sept. 2002 sept. 2003 juli 2007

tabel doorzaaimethode.png

In het handboek grasklaver staat alles op een rijtje voor de beste start van grasklaver.

Klik hier voor het handboek grasklaver