Nieuws

Digitaal Handboek Bodem en Bemesting is efficiënt en actueel naslagwerk

Gepubliceerd op
29 april 2015

Het Handboek Bodem en Bemesting is gedigitaliseerd. Naast bemestingsadviezen staan in het handboek ook adviezen en handvatten voor biologisch bodembeheer.

Het Handboek Bodem en Bemesting is de voortzetting van ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen’, dat tot voor kort als bijlage verscheen op Kennisakker.nl. Naast de bemestingsadviezen zoals voorheen opgenomen in de ‘Adviesbasis’ zijn er nieuwe adviezen en handvatten voor bodembeheer in het handboek te vinden. Met het digitaliseren van de ‘adviesbasis’  is het zoeken naar informatie flink vereenvoudigd. De efficiënte zoekingangen op handeling, gewas en bodem zorgen dat gebruikers, zoals bemestingadviseurs en telers, snel en makkelijk toegang hebben tot de informatie.

Adviezen voor bodembeheer

Het Handboek Bodem en Bemesting bevat nieuwe relevante achtergrondinformatie over effecten van pH, bekalking en calcium op structuur en bodemleven en informatie over grondbewerking en berijding. Daarnaast is informatie opgenomen over de diverse grondanalysemethodes van de laboratoria Altic en BLGG AgroXpertus. Ook actuele  informatie over groenbemesters, vruchtwisseling, waterbeheer en aaltjesbeheersing is makkelijk te vinden. Het handboek zal voortdurend worden geactualiseerd en uitgebreid om zo de vraagbaak te worden op gebied van alle bodemgerelateerde adviezen voor de akkerbouw.

Het handboek is opgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt met financiering vanuit het Masterplan Mineralen Management van het Productschap Akkerbouw en de PPS Bodem. Het handboek zal in de komende jaren blijvend worden geactualiseerd en uitgebreid met financiering door de Branche Organisatie Akkerbouw en de PPS Bodem.

Meer informatie

Contact

Met vragen of opmerkingen over het Handboek Bodem en Bemesting kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt:

Janjo de Haan, Wageningen UR, janjo.dehaan@wur.nl