Nieuws

Diervriendelijkheid in het vleesschap

Gepubliceerd op
7 maart 2014

Er komen steeds meer diervriendelijkere concepten in het vleesschap van de supermarkt. Een goede zaak natuurlijk. Maar keuze alleen is nog geen garantie voor kopen. LEI Wageningen UR gebruikte een virtuele supermarkt om te ontdekken of consumenten hun weg vinden naar het diervriendelijkere aanbod.

Dit is een artikel uit BiofoodMagazine 2014 nr 1

Het was experimenteel onderzoek,” vertelt Elvi van Wijk - Jansen. “In de kelders van de universiteit hebben we 47 studenten achter een mobiele opstelling van drie grote plasmaschermen gezet die samen een 180-graden-beeld van een supermarkt vormen.” In de virtuele supermarkt, ontwikkeld door Wageningen UR en GreenDino, kunnen consumenten ‘rondlopen’, producten bekijken en kiezen.

Koop- en kijkgedrag, looproute en fysieke reacties op producten worden nauwkeurig vastgelegd. Doel van het onderzoek was om een beeld te krijgen of en hoe je met verschillende schapindelingen en communicatievormen zoals stickers en kleuren bakjes, de overzichtelijkheid van het schap en de keuze voor diervriendelijker vlees, inclusief biologisch, kunt bevorderen.

Het volledige artikel

Publicatie