Nieuws

De prijs van maaistoffen

Gepubliceerd op
5 oktober 2015

Maaimeststoffen zijn gewassen, in de regel vlinderbloemigen, die na maaien als plantaardige meststof worden ingezet op een ander perceel dan waar ze geteeld zijn. Verschillende onderzoeken laten zien dat het goed mogelijk is om diverse gewassen te bemesten met maaimeststoffen en daarmee een goede opbrengst en kwaliteit te behalen.

Maaimeststoffen hebben grote voordelen. Ze brengen stikstof het bedrijf binnen zonder dat daarmee ook fosfaat mee komt. Ze hebben een positief effect op het bodemleven en het organische stofgehalte. De bodemstructuur verbetert. Allemaal ervaringen die voor telers die gaan voor bodemkwaliteit een reden kunnen zijn om te kiezen voor emaaimeststoffen. Vooral biologische telers maken deze keuze.

Daaraan is echter ook een prijskaartje verbonden. Stikstof uit maaimeststoffen is in de regel duurder dan stikstof uit andere bronnen.

Kosten van maaimeststoffen

De kosten voor maaimeststoffen bestaan uit de kosten voor zaaizaad en zaaien, en kosten voor maaien en oprapen. Eventueel komen daar nog de kosten voor conserveren (inkuilen of drogen) bij.

Uitgaande van de teelt van grasklaver, met een drogestofopbrengst van 11 ton ds (droge stof)/ha en een stikstofgehalte van 28 kg/ton ds kost een kilo stikstof uit maaimeststof €1,79 indien ze vers wordt toegepast (zie tabel). Als de grasklaver ingekuild wordt neemt de prijs per kg N toe tot €2,76, en als ze gedroogd wordt zelfs tot €9,19.

Tabel. Kostprijs per kg N voor maaimeststof (MMS) grasklaver en voor runderdrijfmest.
Tabel. Kostprijs per kg N voor maaimeststof (MMS) grasklaver en voor runderdrijfmest.

Als de grasklaver wordt verkocht als veevoer kan dit €1000 per hectare opleveren, waarbij de veehouder het maaien en inkuilen voor zijn rekening neemt. Voor de akkerbouwer is er dan een netto rendement van €850 per hectare; hij moet dan wel stikstof aankopen in de vorm van dierlijke mest of kunstmest.

Figuur. Effecten van het prijspeil van runderdrijfmest (RDM) op de prijs per kilogram stikstof.
Figuur. Effecten van het prijspeil van runderdrijfmest (RDM) op de prijs per kilogram stikstof.

Maaimeststoffen of niet?

De vraag of de voordelen van maaimeststoffen de hogere prijs waard zijn, is een individuele afweging die iedere teler voor zichzelf op verschillende momenten blijft maken.

Publicaties

Alle overige publicaties over dit onderwerp zijn natuurlijk ook te vinden in de bioKennisbank.

Contact

Monique Hospers- Brands, Louis Bolk Instituut, m.hospers@louisbolk.nl