Nieuws

De plus- en minpunten van niet-ploegen; het fundament is gelegd

Gepubliceerd op
19 november 2009

Conservation agriculture - niet meer ploegen in combinatie met groenbemesters - is wereldwijd bezig aan een opmars. In dit artikel in Ekoland passeren de plus- en minpunten van niet-ploegen de revue.

Niet-ploegen wordt wereldwijd steeds meer toegepast vanwege de vele positieve effecten zoals:

  • middel tegen erosie
  • bevordering bodemleven
  • verbetering bodemstructuur
  • verhoging organische-stofgehalte
  • hogere benutting van nutriënten
  • betere ziektewerendheid van de bodem
  • hogere en/of stabielere gewasopbrengsten
  • lagere kosten
  • minder energieverbruik
  • minder lachgasemissies

In Lelystad is in 2009 het onderzoek BASIS van start gegaan, waarbij de letters staan voor Broekemahoeve Applied Soil Innovation Systems. Op de Prof. Broekemahoeve van PPO-AGV in Lelystad worden in een geïntegreerd en biologisch bouwplan drie varianten van bodembewerking onderzocht; ploegen, niet-kerend en minimale grondbewerking. Er is gekozen voor biologische zomertarwe, peen een pootaardappel op percelen van elk 2,5 ha in een teeltsysteem met vaste rijpaden van 3,15 meter en er wordt gewerkt met met bestaande machines.

De onderzoekers beoordelen de verschillende systemen vooral op opbrengst, kwaliteit en bodemparameters. Bouwvooranalyses en regenwormtellingen geven een indruk van ontwikkeling van de bodem in de tijd. Ook temperatuur en bodemvocht in het voorjaar laten landbouwkundige consequenties zien van het niet meer ploegen. Via broeikasgasmetingen en stikstofmetingen in voor- en najaar worden de milieukundige effecten in kaart gebracht.
Het is bekend uit eerdere proeven wereldwijd dat niet meer ploegen op termijn een betere bodemstructuur geeft. Het is van belang voor de Nederlandse landbouw is om te weten hoe lang het duurt voordat de grond in goede conditie is en wat de consequenties zijn voor het teeltsysteem en de mechanisatie.
Concrete resultaten van dit onderzoek zijn na enkele jaren te verwachten. De veranderingen in de bodem worden vanaf de start nauwkeurig gevolgd.

Downloads

Meer downloads

Links