Nieuws

De krul moet terug in de varkensstaart

Gepubliceerd op
31 maart 2011

Binnen 15 jaar moeten alle ingrepen bij dieren tot het verleden behoren, zo wil het ministerie van EL&I. Staarten couperen van varkens is zo’n ingreep, maar vanwege staartbijten is stoppen met couperen voor veel bedrijven nu (nog) geen optie. Wageningen UR Livestock Research onderzoekt hoe bijterij op varkensbedrijven kan worden beperkt en de krul in de staart kan terugkomen. Dat lezen we in V-focus.

Wettelijk is het routinematig couperen van varkensstaarten al sinds 1996 verboden via het Ingrepenbesluit. Daar mag alleen van worden afgeweken als het risico op een uitbraak van staartbijten bij ongecoupeerde dieren te groot is (Europese richtlijn 2001/93/EG). In de praktijk blijkt echter dat vrijwel alle varkenshouders hun varkens couperen. EL&I ziet 2023 als einddatum voor de realisatie van volledig duurzame houderijsystemen. Mutaties, zoals staartcouperen, passen niet binnen het concept van een duurzame dierhouderij.

Bijterij ondanks couperen

Gangbare varkenshouders vinden couperen vaak noodzakelijk om staartbijten te voorkomen. Op ruim de helft van de gangbare bedrijven blijkt staartbijten echter voor te komen, ondanks dat de dieren gecoupeerd zijn. Binnen het project ‘Verantwoord omgaan met varkensstaarten’ kijkt Wageningen UR Livestock Research naar mogelijkheden om bijterij op bedrijven terug te dringen en de krul terug in de varkensstaart te krijgen. Een krulstaart is een uitstekende indicator voor het dierenwelzijn in de varkenshouderij.

Afleidingsmateriaal

Staartbijten blijkt bijvoorbeeld sterk samen te hangen met de omgeving. Een kaal hok is één van de grootste risicofactoren. Doelmatig afleidingsmateriaal kan bijterij flink verminderen. Het gaat onder meer om het dagelijks verstrekken van vers stro, maar de uitdaging is om afleidingsmateriaal te vinden dat net zo effectief is als het dagelijks verstrekken van lang stro, maar praktisch makkelijker inpasbaar is.

Ondernemers met bijtproblemen (staart-, oor- en flankbijten) op hun bedrijf kunnen zich voor ondersteuning aanmelden bij Marc Bracke van Wageningen UR Livestock Research. De aanpak van de problematiek vindt plaats in samenwerking met de eigen dierenarts.

Wilt u het hele artikel in V-focus lezen? Klik dan hier.

  • Contact informatie:  Marc Bracke, Wageningen UR Livestock Research

Downloads

Meer downloads