Nieuws

De ideale zorgboerderij met dieren

Gepubliceerd op
18 februari 2011

Dieren hebben een positieve invloed op kinderen met stoornissen in het autistisch spectrum (ASS). Dat is te vinden in de literatuur. Bij een dier durft het kind zich te ontplooien en overwint het angsten. Reina Ferwerda van Wageningen UR onderzoekt welke ervaringen biologische en gangbare zorgboeren hiermee hebben, met als uiteindelijk doel ontwerpen te kunnen maken voor de ideale zorgboerderij.

Geregeld bezoekt Ferwerda zorgboeren om aan de keukentafel te praten. Hier ziet ze ook met eigen ogen hoe dingen zijn georganiseerd. De gesprekken geven inzicht in de functie van zorgboerderijen in de zorgketen, maar ook in heel praktische dingen rondom de inrichting van een zorgboerderij en de omgang met de dieren.

De verzamelde gegevens vormen de basis voor het ontwerpen van een ideale zorgboerderij met dieren, die voldoet aan de wensen en eisen van alle partijen: boer, cliënt, ouders, zorginstelling en patiëntenvereniging. Een dergelijk ontwerptraject is ook toepasbaar op andere vormen van duurzame multifunctionele veehouderij. Zo’n traject is er nog niet, maar Ferwerda hoopt hier financiering voor te krijgen. ‘Uiteindelijk heeft iedereen baat bij zorgboerderijen die goed geïntegreerd zijn in de zorgverlening. Ze vergroten niet alleen de kwaliteit van leven van cliënten maar hebben nog tal van andere voordelen. De zorgkosten kunnen omlaag, ze vangen de toenemende personeelstekorten in de zorg op, vitaliseren het platteland en beïnvloeden de relatie boer-burger positief.’

Downloads

Meer downloads

Links