Nieuws

DLV Plant start Kennisnetwerk Biologische akker- en tuinbouw

Gepubliceerd op
17 januari 2013

Per 1 juli 2012 is de financiering van het bedrijfsnetwerk biologische akkerbouw en vollegrondsgroenten door het Ministerie van EL&I gestopt. Uitgangspunt van EL&I was dat de afgelopen jaren een overgangsperiode zou zijn naar een zelfstandig opererend kennisnetwerk voor ondernemers. Uit reacties van ondernemers blijkt dat de functie van het netwerk onmisbaar is. Om de uitwisseling van kennis en ervaring, onderling en met onderzoekers en bedrijven te kunnen continueren is besloten het netwerk voort te zetten.

Uitgangspunten Kennisnetwerk

 • Een netwerk van en voor ondernemers: vragen en wensen van ondernemers staan centraal
 • Vier of vijf regionale groepen: Noord Nederland, Flevoland, Noord Holland, Zuidwest Nederland, Zuidoost Nederland. Bij voldoende belangstelling ook een groep met bedrijven in omschakeling.
 • Leden van het netwerk hebben toegang tot alle bijeenkomsten, ook buiten de eigen regio.

Activiteiten Kennisnetwerk

Een landelijke bijeenkomst in samenwerking met het onderzoek.
Drie bijeenkomsten per regio, onderwerpen in afstemming met de groep. Mogelijke onderwerpen:

 • Bedrijfsbezoek met specifiek onderwerp (bijvoorbeeld gewas, machine)
 • Bemesting anders dan N,P,K: micro-elementen in de bodem, mythen en feiten
 • Bewaring en bewaartechniek
 • Botrytis en sclerotinia in biobouwplannen
 • Brandstofverbruik
 • Conserventeelt, saldo's, bouwplaneffecten
 • Covercrops en groenbemesters
 • Cursus onderhandelen
 • Excursie buitenland (bijvoorbeeld Duitsland of Denemarken)
 • Financieringsvormen
 • Inleiding ziekten en plagen in woord en beeld
 • Mogelijkheden maaimeststoffen en bodemverbeteraars
 • Ontwatering en drainage
 • Permacultuur (met name voor kleine bedrijven)
 • Resultaten project Boer en klimaat
 • Teelt rustgewassen (gras/ klaver en luzerne)
 • Teelt, bewaring, rassen en verwerking pompoen
 • Uienbijeenkomst
 • Witlofteelt en witloftrek, gecombineerde bijeenkomst

Aanmelden

Wie belangstelling heeft voor het netwerk kan zich aanmelden via één van de adviseurs van DLV Plant of tijdens de BioVak, 23 en 24 januari 2013 in Zwolle.

Links