Nieuws

Consument ziet Beter Leven-kenmerk Dierenbescherming

Gepubliceerd op
29 april 2011

De meeste consumenten weigeren extra te betalen voor welzijnsinvesteringen. Welzijn verkopen is niet eenvoudig. Sinds kort heeft de veehouderij een nieuwe troef: de sterren van het Beter Leven-kenmerk van de Dierenbescherming. Dat kenmerk wordt wél opgemerkt door de consument, omdat men de Dierenbescherming ziet als een betrouwbare afzender. Zo staat in V-focus.

Met de introductie van het Beter Leven-kenmerk in 2009 heeft de Dierenbescherming dierenwelzijn zichtbaar en hanteerbaar gemaakt voor de consument. Verschillende productieketens zijn inmiddels aan de slag gegaan met ‘de sterren’ van het Beter Leven-kenmerk. Een mooi voorbeeld van een succesvolle marktintroductie is het mede door Wageningen UR Livestock Research ontwikkelde Rondeel-ei, dat drie sterren kreeg binnen het Beter Leven-kenmerk. En VION werkt in de varkenshouderij bijvoorbeeld aan de opschaling van varkensvlees met het kenmerk. Albert Heijn wil dat er binnen het eigen puur & eerlijk-merk in 2015 minstens één ster op alle dierlijke producten staat.

Groot-Brittannië als inspiratie

In opdracht van o.a. het ministerie van EL&I doet het LEI van Wageningen UR onderzoek hoe producenten(ketens) kunnen worden geholpen met de productie en vermarkting van het tussensegment. Onderzoekster Elsje Oosterkamp: “Wij kijken wat we kunnen leren van productieketens met meer oog voor het dierenwelzijn in het buitenland en bestuderen succesvolle producten op het gebied van varkensvlees, kip en eieren. De Britse supermarktketen Waitrose & Spencers loopt bijvoorbeeld voorop als het gaat om een hoog dierenwelzijn. De Nederlandse aanpak – via de markt en producten met een dierenwelzijnslabel – lijkt op die van Groot-Brittannië, daarom kijken we hoe alle betrokkenen dáár samenwerken en wat de rol van de overheid is”.

Kostenvergelijking

Ten slotte werkt LEI een vergelijking uit tussen de kosten van een gangbaar houderijsysteem en een systeem met ‘welzijnssterren’. De focus ligt op de extra variabele kosten, zoals wroet- en speelmateriaal voor de dieren, de kosten van het uitgangsmateriaal (duurder type dieren, duurdere opfok), gebruik van stro, extra benodigde arbeid en extra controles door de dierenarts.

Positieve marktontwikkelingen

Het ministerie van EL&I is positief gestemd over de marktontwikkelingen, gezien de monitor duurzame producten 2009 van het LEI. Daaruit blijkt dat Nederlandse consumenten in 2009 bijna tweemaal zoveel geld uitgaven aan diervriendelijker producten (eieren en vlees) in de supermarkt dan het jaar daarvoor.

Downloads

Meer downloads