Nieuws

Consument waardeert vermelding herkomst maar kiest op smaak, prijs en gezondheid

Gepubliceerd op
10 april 2012

Nederlandse consumenten waarderen het als de verpakking van levensmiddelen de herkomst van het product vermeldt. Ze vinden die informatie interessant, maar zullen er hun keuze niet beslissend door laten beïnvloeden. Daarvoor kijken ze toch eerder naar smaak, prijs en gezondheid. Dat blijkt uit het onderzoek 'Herkomst in de supermarkt; Consumenten over de rol van herkomst bij hun voedselaankopen' van het LEI, onderdeel van Wageningen UR, in opdracht van zuivelverwerker Vecozuivel en de vereniging van biologische melkveehouders Eko-Holland.

Aandacht voor de herkomst van een product heeft niet voor alle consumenten dezelfde betekenis. Vaak wordt daarbij gedacht aan het land van herkomst, maar het kan ook gaan om een regio, een streek of een bepaalde groep boeren. In het geval van melk denken consumenten bij 'herkomst' vaak aan de boer en zijn manier van boeren, en aan de koe en haar leefomgeving. Consumenten verwachten dat de melk die hier verkocht wordt ook uit Nederland komt. Dit beeld leeft sterker bij melk dan bij andere verse producten.

Consumenten die op de herkomst van producten letten, besteden vaak ook aandacht aan diervriendelijkheid, milieuvriendelijkheid en de vraag of er biologisch is geproduceerd. Consumenten die vaker biologisch kopen, laten de herkomst van het product zwaarder meewegen bij de aankoop.

Vooral op verse producten wordt de vermelding van de herkomst gewaardeerd. Op zulke producten, zoals vlees en vis, groente, fruit en zuivel, wordt de laatste tijd ook inderdaad de herkomst door consumenten gezien. Ook bij koffie, thee, deegwaren en bij bier en andere dranken is dat het geval. Toch blijkt dat ondervraagden in het onderzoek die zeggen op de herkomst van een product te letten, in meerderheid geen product kunnen noemen waarop ze een vermelding van die herkomst hebben aangetroffen.

Downloads

Meer downloads

Links