Nieuws

Consument besteedt meer geld aan biologisch voedsel

Gepubliceerd op
8 juni 2012

In 2011 steeg de omzet van duurzaam voedsel ten opzichte van 2010 met 30,5%. Het marktaandeel van duurzaam voedsel steeg hiermee van 3,5 naar 4,5%. Van de totale omzet van duurzaam voedsel was 43% biologisch. De besteding aan biologisch voedsel is in 2011 met 17,1% gestegen van 752 miljoen euro in 2010 naar 880,9 miljoen euro in 2011.

Jaarlijks onderzoekt LEI – Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel in Nederland.

Uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2011 blijkt dat de supermarkt het belangrijkste verkoopkanaal is; ruim 61% van het duurzaam voedsel wordt in de supermarkt gekocht. De buitenhuishoudelijke markt (out of home) is goed voor 22,4% van de verkopen. Duurzaam voedsel is de belangrijkste groeimarkt in retail en foodservice. Onder duurzaam voedsel vallen producten die zich positief onderscheiden door de manier waarop ze geproduceerd zijn: diervriendelijk, biologisch, milieuvriendelijk en/of ethisch. Alleen producten die herkenbaar zijn aan een onafhankelijk gecontroleerd keurmerk zijn in het onderzoek meegenomen.

Consumenten en duurzaam voedsel

LEI – Wageningen UR onderzocht eerder in 2011 hoe de duurzame consument eruit ziet. Hieruit blijkt dat de grootste groep consumenten (ca. 75%) duurzame producten bij voorkeur koopt in de eigen buurt. Gezondheid, prijs, smaak, veiligheid en gemak zijn hierbij de meest genoemde aankoopmotieven, maar eerlijk geproduceerd en dier- en milieuvriendelijk volgen kort daarop. Dat aankoopgedrag van consumenten vaak ook door gewoonte wordt bepaald en marktleidende producenten en supermarkten steeds vaker duurzame producten aanbieden, verklaart mede de voortdurende omzetstijging van duurzaam voedsel.


Downloads

Meer downloads