Nieuws

Compostkwaliteit is belangrijk voor succes onkruidonderdrukking

Gepubliceerd op
5 mei 2010

Zwavelvoorziening lijkt op biologische melkveebedrijven steeds meer de zwakste schakel te worden. Door luchtverontreiniging kwAl meerdere jaren sleutelt akkerbouwer Anton van Vilsteren aan een compost strokenmachine waaronder het gewas kan kiemen terwijl het onkruid weinig kans maakt. In combinatie met nieuwe precissiezaaimachine Caspardo is het methode getest en gedemonstreerd. Naast compost zijn ook stro pellets gebruikt in de stroken. am zwavel jarenlang gratis uit de lucht. Nu dit milieuprobleem is opgelost, krijgt de landbouw steeds meer te maken met zwaveltekorten, want zwavel is een essentieel element voor de vorming van verschillende aminozuren en daarmee van eiwit. Zo staat in Ekoland.

Bij een juiste toepassing en goede kwaliteit compost zorgt de strook compost in de rij voor een goede onkruidonderdrukking. Dit betekent een flinke besparing aan wieduren later in het seizoen. De gering capaciteit weerhoud de biologische telers het systeem over te nemen. Vooral het aanbrengen van de strook compost in rij beperkt de rijsnelheid en daarmee de capaciteit. De geringe capaciteit komt met name door de hoeveelheid compost (40 m3 per ha in uien) die moet worden aangevoerd en verwerkt. De voorraadbunker heeft nu een inhoud waardoor een 1,5 meter machine net genoeg actieradius heeft voor een polderperceel. Een grotere zaaimachine zou ook een grotere voorraadbunker vergen, wat technisch lastig is in te vullen. Dit vraagt dus nog om een verbeterslag.

In meerdere gewassen is de compost vervangen door stropellets. Ook deze toepassing heeft enkele beperkingen. Na toediening is vocht nodig om de pellets te laten opwellen. Zonder regenbui is beregening nodig. Daarnaast ontstrekt het stro stikstof en dit heeft het gewas juist in het voorjaar nodig. De effecten van stikstofonttrekking werden zowel bij peen als uien zichtbaar.

Tot dusver geeft compost de beste effecten, maar in 2009 bleek dat te natte compost gaat versmeren. Na het opdrogen ontstaan scheurtjes waardoor het onkruid toch een kans kreeg er doorheen te dringen. Naast geschikte mechanisatie is voor een succesvolle toepassing de kwaliteit en specifiek het vochtgehalte van de compost belangrijk.

Klik hier voor eindrapportage 'Een Schone Start'.

Downloads

Meer downloads