Nieuws

Clinoptiloliet in voer melkgeiten is gunstig voor vetgehalte melk

Gepubliceerd op
22 november 2011

Langdurige toevoeging van Clinoptiloliet aan het dieet van melkgeiten in een dosering van 10 gram per dier per dag heeft geen effect op de melkproductie, maar een positief effect op het vetgehalte van de melk. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van het Louis Bolk Instituut in het kader van het project ‘Biogeit’

Het Louis Bolk Instituut heeft praktijkonderzoek gedaan naar de effecten van Clinoptiloliet op de melkproductie en -samenstelling van geiten. Voor het onderzoek zijn 50 nieuwmelkte geiten gebruikt. De geiten werden verdeeld over twee groepen: een controlegroep en een Clinoptiloliet-groep.
Clinoptiloliet werd verstrekt nadat alle dieren minimaal 6 weken in lactatie waren. Gedurende 6 maanden zijn om de 6 weken melkmonsters genomen om per geit de melkproductie, het vet- en eiwitgehalte te bepalen. Bij de start van het onderzoek en aan het einde van het onderzoek is ook het celgetal per geit bepaald. Clinoptiloliet had geen (neven)effect op de melkproductie en het eiwitgehalte van de melk. Wel had het een positief verhogend effect op het vetgehalte van de melk met ongeveer 0.1-0.4%.

Wat is clinoptiloliet?

Clinoptiloliet bestaat onder andere uit aluminiumsilicaat, calcium en kalium. Het middel heeft een aantal positieve eigenschappen waardoor het aanvullend kan worden gebruikt aan mineralen. In zijn algemeenheid zijn deze eigenschappen het binden van mycotoxinen, afvalstoffen, gifstoffen en zware metalen. Daarnaast absorbeert clinoptiloliet water, voedingstoffen, ammonia(k), stikstof en fosfaat. Het bindt echter geen vitamines, spoorelementen, aminozuren etc., dankzij de kleine poriestructuur.

In de melkveehouderij wordt de toevoeging van Clinoptiloliet aan het dieet van melkkoeien al geassocieerd met een toename in melkproductie en melkvetgehalte.

Downloads

Meer downloads

Links