Nieuws

Castratiestop biologische varkens afhankelijk van marktvraag door afnemers

Gepubliceerd op
12 november 2009

De Nederlandse biologische varkenssector wil graag zo snel mogelijk stoppen met het castreren van beerbiggen. Als een tussenoplossing maken de veehouders sinds 2007 reeds gebruik van lokale verdoving bij castratie. In de gangbare sector zijn de ontwikkelingen rond castratie na de verklaring van Noordwijk in 2007 in een stroomversnelling gekomen. Gezien afzetrisico’s van biologisch berenvlees adviseren onderzoekers van Wageningen UR aan te haken bij de gangbare sector op de zoektocht naar technologische ontwikkelingen om berengeur te voorkómen.

Tot dit advies komen onderzoekers van Wageningen UR na het uitvoeren van een opinieonderzoek bij vleesverwerkende bedrijven en retailorganisaties in Duitsland en het Vereningd Koninkrijk (VK). Vooral naar deze landen exporteert Nederland biologisch vlees. De houding van deze buitenlandse afnemers ten aanzien van vlees van niet-gecastreerde varkens en de afzetmogelijkheden zijn daarom van belang.
Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de biologische varkenshouderij in Nederland. De Duitse markt heeft weerstand tegen vlees van ongecastreerde beren. Dit zou voor zowel varkenshouders, verwerkers, retailers als voor de Duitse consument gelden. Ketenpartijen vinden dat de Duitse overheid de eerste stap moet zetten om deze kwestie aan de orde te stellen. Vanaf voorjaar 2009 passen varkenshouders in Duitsland binnen het kwaliteitssysteem QS pijnbestrijding toe bij castratie.
De biologische veehouderij in de VK heeft al jarenlang ervaring met non-castratie, maar de varkens worden daar jonger en duidelijk lichter geslacht. Hier geldt juist dat biologisch importvlees afkomstig van gecastreerde dieren tot afzetproblemen kan leiden wanneer consumenten hiervan op de hoogte zouden zijn. Britse retailers lijken vooralsnog pijnbestrijding bij castratie belangrijker te vinden dan non-castratie, vanwege de geringe mate van zelfvoorziening in het VK.

Marktbenadering en technologische ontwikkelingen

De markten en marktpartijen in het VK en Duitsland vragen een verschillende benadering. De afzetrisico’s van biologisch berenvlees op de Duitse markt lijken op dit moment dusdanig groot dat eerst meer draagvlak gecreëerd moet worden in de keten en bij wetenschappers en politici in Duitsland, voordat een volledige castratiestop haalbaar is. Het verdient aanbeveling om als biologische varkenssector aan te sluiten bij de gangbare varkenssector op de zoektocht naar technologische ontwikkelingen om berengeur te voorkómen door bijvoorbeeld berengeurdetectie in de slachtlijn, maar ook door oplossingen op het gebied van voeding en houderij. Bovendien kan er via natuurlijke selectie gewerkt worden aan het verminderen van berengeur in vlees van biologische varkens.

Downloads

Meer downloads