Nieuws

Brochure Echt Overijssel!

Gepubliceerd op
1 februari 2013

Echt Overijssel! rondt vier jaar werken onder andere af met de brochure ‘Werken aan meerwaarde van regionale landbouw en biodiversiteit; De oogst van vier jaar Echt Overijssel!’. Deze is bedoeld als inspiratie voor boeren, provinciale en landelijke beleidsmakers, en terreinbeheerders.

De rijk geïllustreerde brochure is opgebouwd uit levendige praktijkverhalen van deelnemers, aangevuld met achtergrondinformatie over de samenhang in de groene driehoek: kringloop, biodiversiteit en markt. Daarnaast besteedt de brochure aandacht aan zaken als meetbaarheid, marktproducten en nieuwe samenwerkingen. Het boekwerkje is tijdens de BioVak 2013 formeel uitgereikt door de voorzitter van de stuurgroep Echt Overijssel!, Paul Vriesekoop, aan de gedeputeerde Theo Rietkerk.

Dat het werk wordt gewaardeerd door de provincie en past binnen het huidige beleid, blijkt uit het voorwoord van Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie. Hij ziet Echt Overijssel! als: denken, durven, doen! “Als gedeputeerde van provincie Overijssel ben ik trots op het succes van Echt Overijssel!. Met een aanstekelijke mix van ondernemerschap, kennis, maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en lef heeft het project gewerkt als vliegwiel voor nieuwe bedrijfsmodellen voor landbouw en natuur.”

Daarmee is in praktijk gebracht wat provincie Overijssel voor ogen heeft; een duurzame en zichzelf vernieuwende economie. De provincie creëert de omgeving waarin dat kan. Ondernemers onderzoekers en terreinbeheerders pakken de kansen. De bedrijfsresultaten van de ondernemers en de biodiversiteitmetingen inspireren anderen in het vinden van hun eigen koers. Ja, denken, durven, doen! Dat inspireert.

  • Contact informatie: Henri Holster, Wageningen UR Livestock Research

Downloads

Meer downloads

Links