Nieuws

Brochure 'Bemesting biologische fruitteelt'

Gepubliceerd op
5 maart 2013

Door voortdurend te bouwen aan bodemkwaliteiten versterkt de biologische fruitteelt de potentie van de grond. In december 2012 verscheen de brochure 'Bemesting biologische fruitteelt'. In deze brochure vindt u een toelichting op de bemestingspraktijk van de biologische fruitteelt, nut en noodzaak van organische mest, invloed van bemesting op het bodemleven en ervaringen uit praktijkproeven met de biologische (hulp) meststoffen kippenmestkorrel en lucernekorrel. Deze meststoffen geven beide voldoende beschikbare stikstof rondom en na de bloei op de praktijkbedrijven.

Let op: In de brochure staan een aantal bemestings voorbeelden voor 2012 uitgewerkt. Op gronden met een Pw getal dat hoger is dan 55, mag in 2013 slechts 55 kg fosfaat per hectare worden toegediend in plaats van 65 kg/ha zoals beschreven is in de voorbeelden

De brochure bevat resultaten en aanbevelingen afkomstig uit het ‘Bedrijfsnetwerk Biologische Fruitteelt’. In dit project stond de verbetering van de biologische fruitteelt en het stimuleren van kennisuitwisseling centraal. Het project is gefinancierd door EL&I, en is uitgevoerd door DLV Plant en het Louis Bolk Instituut. Deze uitgave is alleen als e-brochure te downloaden.

Downloads

Meer downloads

Links