Nieuws

Boekweit als voedselplant voor natuurlijke bestrijders

Gepubliceerd op
8 juli 2014

Bloemenranden langs de akkers geven kleur aan het landschap. Belangrijker nog is dat bloemen voedselleverancier zijn voor nuttige insecten. Naast bijen zijn dit natuurlijke plaagbestrijders die helpen bij het opruimen van insectenplagen in het nabij gelegen gewas. Ook in de kas zaaien glastuinders bloemen als voedselbron voor nuttige insecten. Hier ligt de focus op bestrijding van bladluizen.

In de glastuinbouw worden veel natuurlijke vijanden uitgezet. Door deze  biologische bestrijding zijn gewasbeschermingsmiddelen overbodig. Bloemen met nectar en stuifmeel leveren voedsel voor vliegende insecten en verbeteren daarmee de conditie van volwassen exemplaren. De bekendste bestrijders zijn sluipwespen die op grote afstanden hun prooi of gastheer weten te vinden. Daarnaast zijn er vele soorten zweefvliegen waarvan de larven ook bladluizen op het menu hebben staan. Bloemen als voedselbron zijn daarom belangrijk. Dat geldt voor zowel binnen als buiten de kas.

Bloemen als voedselbron

Afgelopen jaar  hebben onderzoekers bloemen geselecteerd die geschikt zijn als voedselbron voor zweefvliegen. Voor binnen en buiten de kas blijkt boekweit uitermate geschikt te zijn. Deze plant groeit zowel onder warme als koude omstandigheden en de bloemen blijken aantrekkelijk te zijn voor insecten en specifiek zweefvliegen.

Rapport: Biodiversiteit onder glas
Rapport: Biodiversiteit onder glas

Graspollen met graanluizen

Behalve bij bloemen hebben natuurlijke bestrijders ook baat bij graanpollen met graanluizen ook wel bankerplanten genoemd. Via deze bankerplanten vermeerderen sluipwespen zich in de kas en kunnen vanuit hun gastplant het gewas invliegen om ook daar eitjes te leggen. In de brochure ‘Biodiversiteit onder glas’ staan adviezen en tips hoe natuurlijke bladluizenbestrijders gestimuleerd kunnen worden.

Publicatie

Rapport: Biodiversiteit onder glas, Voedsel voor luizenbestrijders

Contact

Leen Janmaat, Louis Bolk Instituut, l.janmaat@louisbolk.nl