Nieuws

Bodemmanagement en Hulpmeststoffen

Gepubliceerd op
29 mei 2008

Vanuit de projecten Hulpmeststoffen optimalisering en Bijzondere Bemesting zijn verschillende hulpmeststoffen in praktijkproeven getoetst. De toepassing en het beschikbaar komen van stikstof en andere mineralen zijn voor de vollegrond akkerbouw gemeten. In de brochure zijn de samenstelling en werking van verschillende hulpmeststoffen op een rij gezet. Met behulp van de beslisboom bepaalt u zelf welke meststoffen passen binnen uw strategie.

Klik hier voor de volledige tekst van de brochure 'Hulpmeststoffen : inzet en werking in de open teelten' door Zanen en Cuijpers.