Nieuws

Bodemanalyses en bodembeheer

Gepubliceerd op
26 juni 2008

De basis van een geslaagde teelt ligt in een goede kwaliteit van de bodem. Om er achter te komen hoe het met die bodemkwaliteit gesteld is, maken veel akkerbouwers gebruik van bodemanalyses. De laatste jaren is er echter veel veranderd in de standaarden en methodieken van de bodemanalyse. Daardoor ontstaat verwarring en daalt het vertrouwen in bodemanalyses.

In een artikel in Ekoland van mei 2008 laat Jan Bokhorst van het Louis Bolk instituut diverse belangrijke indicatoren voor bodemkwaliteit en de bijbehorende analyse-methoden de revue passeren. Het artikel geeft tips voor het nader bepalen van het organische stofgehalte, het bodemleven en het gehalte aan stikstof en andere mineralen.

Klik hier voor de volledige tekst van het Ekoland-artikel 'Duurzaam bodembeheer'.