Nieuws

Bodem en bemesting in de bollenteelt

Gepubliceerd op
16 december 2008

Bloembollen worden op diverse grondsoorten geteeld. In alle gevallen vragen bodemkwaliteit en bemesting veel aandacht.Naast de teelt zelf stelt ook de wetgeving eisen aan de bollenteler, de regels voor bemesting en gebruik gewasbeschermingsmiddelen worden steeds verder aangescherpt.

De brochure bodem en bemesting in de bollenteelt is een product vanuit het project Bollen en Bodem. Onder begeleiding van proeftuin Zwaagdijk en Louis Bolk Instituut werkten zowel biologische als reguliere bollentelers mee aan dit project.

Bij de teelt van bolgewassen staat beoordeling van de bodemkwaliteit centraal. Deze is op eenvoudige wijze uit te voeren, in het veld kunnen ter plekke de bodemstructuur, beworteling en bodemleven worden bekeken. Verbetering van bodemkwaliteit is mogelijk door betere ontwatering, grondbewerking en aanvoer van organische stof. Per situatie zijn combinaties van maatregelen mogelijk.

Bloembollen hebben in het voorjaar, als de bodemactiviteit op een laag pitje staat, relatief veel stikstof nodig. Op het juiste moment de juiste hoeveelheid beschikbaar krijgen is een lastig opgave.In de gangbare teelt is sturing met kunstmeststoffen mogelijk, dit middel ontbreekt in het biologische teeltsysteem. Tot dit moment zijn er nog geen geschikte sturingsmiddelen voorhanden.

Klik hier voor de samenvatting en de volledige tekst van het rapport ‘Bodem en bemesting in de bollenteelt' door Bokhorst, van Leeuwen en ter Berg.