Nieuws

Biowisselkas, Biobodemvitaalkas en Biomobielkas

Gepubliceerd op
14 februari 2008

Het systeemonderzoek kijkt niet alleen naar de dag van morgen. In het project biologische kringloopkas zijn wensbeelden voor de verre toekomst vertaald naar acties in het heden. Een wensbeeld voor biologische glastuinbouw is een grondgebonden teeltsysteem dat op alle fronten duurzaam is. Dit betekent geen verliezen van mineralen naar het grondwater en benutting van zonnewarmte in perioden dat de zon niet schijnt.

Energiebesparingen in de glastuinbouw zijn mogelijk door technische innovaties zoals de gesloten kasconcepten. Naast minder gebruik van energie speelt ook de benutting ervan een grote rol. Hoe meer opbrengst per oppervlakte, hoe beter de benutting van energie. Het beheersen van ziekten & plagen en het voorkomen van teeltmislukkingen zijn hierbij van levensbelang.

Omdat de gevaren van ziekten & plagen vooral uit de bodem ontstaan, zet het onderzoek in op betere preventie en sturingsmiddelen om de productie op peil te houden. De Biowisselkas is een preventiemaatregel die plagen zoals aaltjes buiten de kas houden. De combinatie met vruchtgroenten en antagonistische gewassen geeft een verruiming van vruchtwisseling en daarmee behoud van bodemgezondheid. Binnen de Biobodemvitaalkas wordt verder gezocht naar natuurlijke middelen en maatregelen die een vergelijkbaar effect hebben op de bodem. Naast het verzorgen van het bodemleven worden geschikte onderstammen ingezet om het gewas in productie te houden. De Biomobielkas maakt een combinatie van kasteelt en vollegrondteelt weer mogelijk. Vroeger gebruikte men rails om een rolkas te verplaatsten, in de toekomst mogelijk flexibele kassystemen die om de 3 tot 4 jaar kunnen worden verplaatst.

Klik hier voor de complete tekst van het rapport 'Samen zoeken naar lange termijnoplossingen voor de biologische glastuinbouw' van Blom, Janmaat, Van Os en Ruijs

  • Contact informatie: Greet Blom, PRI van Wageningen UR