Nieuws

Bioveem afgerond, inspiratie blijft

Gepubliceerd op
16 januari 2007

Met het uitbrengen van rapport 18, “Vijf jaar Bioveem, 17 strategieën voor een duurzame toekomst”, is het project Bioveem afgerond. In Bioveem hebben de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR, het Louis Bolk Instituut en DLV Advies B.V. samen met biologische melkveehouders gewerkt aan versterken en verbreden van de biologische melkveehouderij.

Zeventien melkveehouders hebben met de Bioveemaanpak gewerkt aan de oplossing van technische knelpunten en het uitzetten van succesvolle bedrijfsstrategiën. In rapport 18 vind je bedrijfsstrategieën, waarbij onderscheid is gemaakt in groeiers, verbreders en specialisten. Oplossingen voor technische knelpunten zijn beschreven in eerder verschenen rapporten en brochures. Denk aan de optimale benutting van eigen organische mest, vruchtwisseling, beheersing van ridderzuring, een hoog niveau van diergezondheid met weinig gebruik van antibiotica, optimale rantsoenen met weinig krachtvoer of 100% biologische producten.

Novelties beschrijven de ervaringskennis van de 17 deelnemende veehouders zodat deze kan worden doorgegeven aan hun collega’s. In het pas verschenen boek “Inspirerend boeren!” zijn uitgewerkte voorbeelden en ervaringen en een beschrijving van de Bioveemaanpak te lezen.

Alle Bioveemproducten zijn te vinden in de ’KennisBank‘ op deze website.Wil je op de hoogte blijven van het onderzoek, meld je dan aan voor de Biokennis Nieuwsflits.
Bioveem is afgerond, maar onderzoek en kennisoverdracht gaan door in Bioconnect, het kennisnetwerk voor de Biologische Landbouw en Voeding.

Begin 2007 start DLV Advies B.V. met het Bedrijfsnetwerk Biologische Melkveehouderij. Het onderzoeksprogramma voor Biologische zuivel, waarvan ASG trekker is, loopt door tot ten minste eind 2007.

Het document, “Vijf jaar Bioveem, 17 strategieën voor een duurzame toekomst”, kunt u vinden door de link te volgen.

Links