Nieuws

Bionext zoekt deelnemers met ervaring in natuurbeheer

Gepubliceerd op
15 september 2014

Voor het keteninnovatie project 'Meer grond voor bionatuur' is Bionext op zoek naar biologische boeren met ervaring in het pachten en beheren van natuurgronden.

Bionext wil graag weten wat uw ervaringen zijn in de samenwerking met terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of de Provinciale Landschappen.

Bron foto: Frans Smeding

Aanmelden

Reacties kut u sturen naar Maaike Raaijmakers, Bionext, raaijmakers@bionext.nl