Nieuws

Biologische viskweek in Nederland?

Gepubliceerd op
5 juni 2009

De tijd lijkt rijp voor biologisch gekweekte vis in Nederland. In Ekoland van januari 2009 werd ingegaan op de mogelijkheden voor biologische aqualcultuur in Nederland.

De huidige viskweeksector bestaat uit zo’n 60 ondernemers die vooral meerval en paling produceren. Ook andere soorten worden gekweekt zoals tong, tarbot, snoekbaars en garnaal. Viskweek speelt zich af in gesloten systemen in een schuur. Nieuw is viskweek in kassen; de combinatie met planten biedt perspectief voor biologische viskweek. Planten groeien op de mest van de vissen en helpen daarmee het water schoon te houden. De planten profiteren van de CO2 die de vissen produceren, terwijl de planten zuurstof produceren voor de vis.

Hoewel Nederlandse viskwekers klaarstaan voor omschakeling, is het kweken van biologische vis hier nog niet mogelijk. Er is namelijk geen instantie in Nederland die biologische vis kan certificeren. Skal certificeert op basis van de Europese verordening, maar daarin zijn nog geen regels voor viskweek opgenomen. Aan deze regels wordt nu gewerkt, maar de huidige voorstellen voor EU- regelgeving zijn vooral gebaseerd op bestaande biologische visteeltpraktijken elders in Europa. Deze richtlijnen sluiten onvoldoende aan bij de Nederlandse visteeltsector, die vooral werkt met recirculatiesystemen. Veel Zuid-Europese landen werken alleen met open systemen voor biologische viskweek en willen recirculatiesystemen niet toestaan voor biologisch.

De Nederlandse viskweek heeft al veel gedaan om zo milieuvriendelijk te produceren. Zo is er hard gewerkt aan energiebesparing, is de hoeveelheid afvalwater minimaal, wordt er steeds meer op diervriendelijkheid gelet en is het medicijngebruik voor sommige soorten minimaal. Diverse viskwekers produceren al Milieukeur-vis.

De vaststelling van EU-voorschriften voor biologische aquacultuur wordt medio 2009 verwacht. Tot die tijd zal SKAL zeker geen Nederlandse vis certificeren. En daarna? Op verzoek van de Nederlandse biologische sector pleit LNV in Brussel voor het toestaan van recirculatiesystemen in de biologische aquacultuur. De realiteit wat betreft ons klimaat is dat kweekvis in Nederland een beschermende omgeving nodig heeft om te gedijen.

Klik hier voor de volledige tekst van het Ekoland artikel “Kansen voor viskweek?”.