Nieuws

Biologische mosselkweek in Nederland lijkt haalbaar

Gepubliceerd op
13 november 2009

Biologisch gecertificeerde mosselkweek in Nederland lijkt haalbaar – vooralsnog in ieder geval voor een nichemarkt – mits de mosselhandel hierop inzet. Mosselkweek voldoet in veel gevallen aan de biologische eisen, omdat ze extensief in schoon buitenwater en zo natuurlijk mogelijk (met natuurlijke voeding) worden gekweekt. Er zijn echter nog wat vraagstukken, die opgehelderd dienen te worden.

De eisen aan biologische certificering zijn geïnventariseerd. Voor de mosselsector zijn alle kweekstappen en alternatieven hierop beoordeeld en vergeleken. Aan een groot deel van de eisen wordt al voldaan of kan worden voldaan. Wel zijn er nog enkele vraagstukken waarop nog geen passend antwoord is gegeven. Over het aantonen van de afwezigheid van effect op de bodem en omgeving moet bijvoorbeeld nog consensus met betrokken partijen komen. De gangbare sector staat voor dezelfde uitdagingen.

Nichemarkt

Het is nog onduidelijk welk deel van de mosselsector in aanmerking komt voor biologische mosselkweek. Dat is met name een marktgerelateerde vraag. De economische perspectieven zijn ook niet helemaal duidelijk, mede omdat de invoering van nieuwe Europese regelgeving en daardoor mogelijke uitbreiding van de biologische productie ook concurrerend kunnen werken. Daarom lijkt biologische mosselkweek momenteel met name geschikt voor een nichemarkt, tenzij de mosselhandel en daarmee de kweek mogelijkheden zien voor omschakeling naar biologische verwerking- en afzettrajecten.
Wanneer ‘biologisch’ staat voor hoge productkwaliteit en een natuurlijk product – zoals bijvoorbeeld in de horeca nu zichtbaar is – dan kan de nichemarkt snel groeien. Voor innovatieve kwekers is dit mogelijk een reden om zelfstandig iets te ondernemen.

Certificerende instantie

Het onderzoek is gedaan omdat (een deel van) de mosselsector behoefte heeft aan een onderscheidend label, waarmee de vermarkting van het product en het imago van de sector kunnen worden verbeterd. Nu is het noodzakelijk om ketenpartijen met een bestaande of potentiële biologische keten bijeen te brengen en een plan voor verdere ontwikkeling uit te werken. Daarbij is het advies een certificerende instantie in de ontwikkelingen te laten participeren.

Downloads

Meer downloads

Links