Nieuws

Biologische melk past in gezonde voeding voor de mens

Gepubliceerd op
1 maart 2007

In Nederland geproduceerde biologische melk is rijker aan belangrijke meervoudig onverzadigbare vetzuren dan gangbare melk. De gevonden gehaltes aan Omega-3 in biologische melk zijn waarschijnlijk hoger dan die in de ‘gezonde’ merkmelk die Campina op de markt gaat brengen. Biologische melk bevat 60% meer Omega-3 en 38% meer CLA dan gangbare melk. In kaas zijn de verschillen minder groot, waarschijnlijk door verschillen in herkomst van de melk (andere melkveebedrijven met een andere voeding). Dit blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut en de Animal Sciences Group van Wageningen UR.

Aan de onverzadigde vetzuren Omega-3 en CLA worden diverse positieve effecten op de gezondheid toegeschreven. Zo kunnen ze de kans op bepaalde vormen van kanker verminderen. Daarnaast is CLA waarschijnlijk belangrijk bij het voorkomen van allergie en astma, en bij het versterken van het immuunsysteem. Omega-3-vetzuren zijn belangrijk voor de opbouw van het zenuwstelsel en kunnen het risico op hart- en vaatziekten verlagen. Het onderzoekt bevestigt dat een natuurlijkere manier van vee houden zonder kunstgrepen een kwaliteitsproduct oplevert dat past bij een gezonde voeding voor de mens.

Het onderzoek wijst uit dat er mogelijkheden zijn hogere gehaltes Omega-3 en CLA in de melk te krijgen, onder andere door de koeien minder kuil en meer grasbrok en rode klaver te voeren.

Meer informatie:
Open rapport... (pdf, 290kb)
Open rapport... (pdf, 129kb)