Nieuws

Biologische landbouw voegt meer organische stof aan bodem toe

Gepubliceerd op
31 mei 2007

De biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt voegen meer organische stof toe aan de bodem dan de gangbare varianten. In de bodem zijn echter nog geen verschillen meetbaar in organische stofgehalte tussen deze twee vormen van landbouw. Dit blijkt uit een analyse van datasets uit de praktijknetwerken BIOM en Telen met Toekomst. Van biologische melkveebedrijven zijn weinig gegevens beschikbaar, maar er worden geen grote verschillen verwacht tussen gangbaar en biologisch.

Opslag van organische stof in de bodem draagt bij aan het behoud van de bodemkwaliteit en levert een bijdrage aan de vermindering van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

Biologische bedrijven met akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt voeren per hectare en per jaar 400 kg meer organische stof aan dan gangbare bedrijven. Toch is dit volgens modelberekeningen nog onvoldoende om de achteruitgang van het gehalte in de bodem tegen te gaan. De voorspelling is dat het koolstofstofgehalte in de biologische bodem over 25 jaar is afgenomen met 7,5 ton per hectare. Dit komt neer op een netto afname van 840 kg koolstof per hectare per jaar. Bij een gangbare bodem gaat het om een afname van 11,7 ton koolstof per hectare.

Een deel van de aanvoer van organische stof in de biologische landbouw komt uit gangbare dierlijke mest. Dat betekent dat de biologische landbouw in Nederland de minder snelle achteruitgang van de hoeveelheid koolstof in de bodem deels ontleent aan de gangbare landbouw . Biologische telers kunnen dit ondervangen door meer vlinderbloemigen en groenbemesters in te zetten.

Meer informatie:

Klik hier voor de publicatie 'Energieverbruik, broeikasgasemissies en koolstofopslag ; De biologische en de gangbare landbouw vergeleken', Bos, J.F.F.P. ; de Haan, J.J. ; Sukkel, W. (Wageningen UR, 2007)