Nieuws

Biologische landbouw gebaat bij sluiten kringloop met de samenleving

Gepubliceerd op
27 augustus 2009

Het sluiten van de kringloop van de biologische landbouw met de samenleving draagt bij aan een betere herbenutting van nutriënten, een verminderde afhankelijkheid van gangbare mest en het minimaliseren van het gebruik van eindige grondstoffen. Dat komt ook het imago van de biologische landbouw ten goede. Het meest perspectiefvol zijn tot dusver het gebruik van (extra) reststromen uit natuurgebieden en het covergisten van reststromen uit de maatschappij met runderdrijfmest in vergisters op biologische bedrijven.

De biologische landbouw voert nutriënten en organische stof af naar de samenleving, maar neemt weinig nutriënten en organische stof uit die samenleving retour. Zo ontstaat een verliespost in de nutriënten- en organische stofkringloop. De biologische landbouw is daardoor voor de nutriëntenvoorziening deels afhankelijk van de gangbare landbouw, bijvoorbeeld door afname van dierlijke mest van de gangbare, extensieve veehouderij. Door gebruik te maken van rest- en retourstromen uit de biologische keten en de samenleving ontstaan mogelijkheden om de biologische nutriënten- en organische stofkringloop beter te sluiten.

Naast de genoemde perspectieven, liggen ook bij uien, peen, rode bieten, zuurkool en tarwerestproducten van de maalderijen potentiële mogelijkheden om extra biologische reststromen uit de keten te retourneren naar de biologische sector. Stromen van niet-biologische restproducten uit de keten kunnen ook helpen de kringloop in de biologische landbouw beter te sluiten, mits ze voldoen aan de regelgeving voor de biologische landbouw. Vanaf begin 2009 staan de toegelaten stoffen op een lijst in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Voor veel reststoffen is of wordt een verzoek voor plaatsing ingediend. De mogelijkheid om afvalstoffen te gebruiken zal ruimer worden, zodra er meer producten op de lijst met toegestane afvalstoffen komen te staan die geen milieu- en landbouwkundige bezwaren hebben.

Klik hier voor de samenvatting en de volledige tekst van het rapport 'Reststromen van organische stof en nutriënten naar de biologische landbouw'.