Nieuws

Biologische landbouw als leverancier van biodiversiteit en landschap

Gepubliceerd op
25 oktober 2007

Biologische boeren en een aantal experts op het gebied van biologische landbouw en natuur hebben tijdens vier workshops gezamenlijk een antwoord gegeven op de volgende vragen: Hoe kan de bijdrage van de biologische landbouw aan natuur en biodiversiteit verbreed, verbeterd en gegarandeerd worden? Hoe kan de biologische sector dit organiseren en uitvoeren? Waar zitten de witte vlekken in de kennis?

De deelnemers geven aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en voor de acties die nodig zijn om de meerwaarde te vermarkten en te faciliteren. Prioriteit is gelegd bij de verkenning van het draagvlak en de houding bij alle betrokkenen (boer, consument, beleid) in combinatie met een streekeigen benadering van biodiversiteit (specifieke aanpak voor iedere regio).

Klik hier voor de complete tekst van het rapport "Biologische landbouw als leverancier van biodiversiteit en landschap".