Nieuws

Biologische knolselder planten in eerste helft mei

Gepubliceerd op
27 mei 2015

De plantdatum van biologische knolselder is bepalend voor een goede opbrengst en teeltzekerheid. Dit blijkt uit een proef met planttijdstippen die Inagro aanlegde in 2013 en in 2014. Het advies om pas te planten omstreeks half mei kan wellicht ten dele worden herzien.


Algemeen geldt het advies om knolselder te planten omstreeks half mei. In de biologische teelt is bladvlekkenziekte, zoals selderroes (Septoria Apiicola) vaak de beperkende factor in het najaar. Om een goede opbrengst te halen moet men de aantasting voor zijn. Te vroeg planten vergroot echter het risico op schieters. In de praktijk wordt vaak nog eind mei of begin juni geplant. De vraag werd gesteld in hoeverre de plantdatum bepalend is voor de uiteindelijke opbrengst en teeltzekerheid.

Hoogste opbrengst bij plantdatum in eerste helft  mei

Een proef met drie verschillende planttijdstippen werd uitgevoerd in 2013 en 2014. Er werd gestreefd naar planten vanaf eind april tot eind mei met een tussentijd van tien dagen. In beide proefjaren werd de beste opbrengst gerealiseerd wanneer in de eerste helft van mei werd geplant. Later planten geeft een duidelijke groeiachterstand die niet meer wordt ingelopen. Naarmate de bladvlekkenziekte vroeger optreedt is de opbrengstderving groter. Beide proefjaren brachten ook aandachtspunten naar voren. In 2013 bleek dat het risico op  schotinductie door koude nachten minstens even groot is bij planten die onbeschermd op het erf staan. In 2014 veroorzaakte de eerste vlucht van de wortelvlieg schade bij vroeg planten.

Publicatie

Biologische knolselder planten in eerste helft mei

Bron: CCBT

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be