Nieuws

Biologische grondontsmetting biedt perspectieven

Gepubliceerd op
17 augustus 2010

Bij biologische grondontsmetting wordt gefermenteerd organisch materiaal ondergewerkt en vervolgens wordt de grond luchtdicht afgedekt met plastic. Er komen dan stoffen vrij die ontsmettend werken en die aaltjes en hardnekkige bodemschimmels effectief doden. Dit blijkt uit oriënterend onderzoek van PPO-AGV en Wageningen UR Glastuinbouw en praktijkproeven. De methode moet verder praktijkrijp worden gemaakt voor toepassing in de chrysantenteelt en andere grondgebonden teelten onder glas.

In de biologische kasteelt, maar ook reguliere chrysantenteelt vormen bodemgebonden ziekten & plagen vaak een bedreiging. Om hardnekkige grondgebonden plagen te onderdrukken wordt veelal gestoomd. Dit kost veel energie en bovendien is stomen vaak maar gedurende een beperkte periode effectief, daarna kunnen opnieuw ernstige problemen met plagen en bodemziekten ontstaan. Afgelopen jaren zijn er meerdere praktijkproeven gedaan naar deze nieuwe grondontsmettingsmethode als mogelijk alternatief voor stomen. Bij deze methode wordt een hoeveelheid gefermenteerd organisch materiaal met een bekende en vaste samenstelling door de grond gewerkt. Na het afdekken van de grond met plastic ontstaan zuurstofloze omstandigheden en komen natuurlijke omzettingsprocessen op gang. Bij deze processen komen stoffen vrij die een ontsmettend effect hebben op de grond.

Effectief maar langzaam

In oriĆ«nterend onderzoek is gebleken dat het ontsmettend effect van de methode indrukwekkend is. Schadelijke aaltjes, zoals het wortellesie aaltje, en complexe overlevingssporen van de verwelkingsziekte Verticillium dahliae worden gedood. Enkele biologische glastuinders hebben de zogenaamde Bodem Reset methode van Thatchtec toegepast. In beide gevallen gaf deze methode goede resultaten. De nieuwe ontsmettingsmethode vraagt echter twee tot vier weken tijd en ten opzichte van het reguliere stomen is dat lang.  De tijd die nodig is voor het ontsmettend effect, vormt nu nog een knelpunt voor een brede toepassing van biologische grondontsmetting in de praktijk. Een mogelijk voordeel ten opzichte van stomen is dat de ontsmettende werking  wel over een langere periode zou kunnen standhouden. Om deze en andere vragen omtrent de nieuwe methode te kunnen beantwoorden, is verder onderzoek nodig.  Omdat de methode interessant is voor alle grondgebonden teelten en omdat er veel energie te besparen is, zal het onderzoek zich niet alleen op biologische- en chrysantteelt richten maar ook op andere grondgebonden teelten.

Downloads

Meer downloads