Nieuws

Biologische bloemkool heeft voordeel bij kleine startbemesting

Gepubliceerd op
23 februari 2015

Bij vroege en stikstofbehoevende teelten zoals bloemkool is een bijbemesting met organische korrelmeststoffen noodzakelijk om een goede opbrengst en gewaskwaliteit te realiseren. De vraag stelt zich of korrelmeststoffen op basis van plantaardig materiaal (melasse) even snel en efficiënt stikstof vrijstellen als gekende korrelmeststoffen van dierlijke oorsprong. Ook maaimeststoffen onder de vorm van verse grasklaver werden uitgetest.

In de biologische bloemkoolteelt wordt standaard een basisbemesting met stalmest en waar mogelijk een vlinderbloemige groenbemester toegepast. De voorbije jaren werd het effect van een bijbemesting in de rij evenals het effect van de dosis en het tijdstip van bijbemesting nagegaan. Uit deze proeven bleek dat er een belangrijke stikstof nalevering is uit een klavergroenbemester en de beschikbare bodemorganische stof. Niettemin resulteerde een bijbemesting met organische korrelmeststoffen in een significant beter oogstresultaat van de bloemkolen. Voor een goede start, wordt deze bemesting het best bij planten of uiterlijk tot vier weken na planten gegeven. 

Proefopzet

In deze proef probeerden we een antwoord te krijgen op de volgende drie vragen: (1) Is het gangbare advies een goede richtwaarde voor de bijbemesting ? (2) Is er een verschil in werking tussen korrelmeststoffen van plantaardige (melasse) en dierlijke oorsprong (bloedmeel, verenmeel, …)? (3) Bieden maaimeststoffen een alternatief als snelwerkende bijbemesting?

Na afloop van de proef werd bevestigd dat een bijkomende bemesting met organische korrelmeststoffen bovenop een klavergroenbemester en een basisbemesting met stalmest noodzakelijk is bij een vroege teelt van biologische bloemkool. Hierbij volstaat het doorgaans de helft van het gangbare advies toe te dienen. Inagro zet momenteel zijn stikstofadviessysteem verder op punt zodat ook de stikstofbehoefte onder biologische teeltomstandigheden accuraat kan worden bepaald.

Proefresultaten

Uit deze proef bleken geen duidelijke verschillen tussen de verschillende soorten organische korrelmeststoffen. Zowel korrelmeststoffen op plantaardige basis (zoals OPF 11-0-5) als korrelmeststoffen van dierlijke oorsprong leveren een goed resultaat.

Opmerkelijk is dat een bijbemesting met maaimeststoffen, onder de vorm van verse grasklaver, een gelijkaardige gewasopbrengst realiseerde als met korrelmeststoffen. De stikstofvrijstelling kwam niet tegenstaande iets trager op gang en de totale hoeveelheid toegediende stikstof komt niet volledig ter beschikking van het gewas. Maaimeststoffen bieden in elk geval perspectief als bemesting in de (biologische) groenteteelt. Verder onderzoek naar de werking en praktische haalbaarheid van maaimeststoffen is nodig. 

Publicatie

Biologische bloemkool heeft voordeel bij kleine startbemesting: ook verse grasklaver volstaat

Meer informatie

Dossier: Akkerbouw en vollegrondsgroenten: stikstofbeheer

Bron: CCBT

Contact

Annelies Beeckman, Inagro Afdeling biologische productie, annelies.beeckman@inagro.be