Nieuws

Biologische bestrijders tegen giftig Jacobskruiskruid

Gepubliceerd op
2 augustus 2010

Jacobskruiskruid komt steeds vaker voor op schrale zandgronden in Nederland. Mooi voor de natuur, maar niet voor veehouders die vee inscharen of natuurgras oogsten voor ruwvoer. Het kruid is namelijk giftig voor het vee. Onderzoekers zijn op zoek naar natuurlijke belagers van Jacobskruiskruid die de opmars kunnen tegenhouden.

Merijn Bos (LBI) heeft Jacobskruiskruid in Nederlandse graslanden bestudeert en de insecten die daar van de plant leven. “Op de planten troffen we vooral de bekende zebrarupsen van de Jacobsvlinder aan. De rupsen voeden zich wel met de plant, maar laten hun gastheer in leven. De Jacobskruidaardvlo troffen we niet aan, maar die komt in het natuurlijke habitat (de zeeduinen) wel massaal voor op Jacobskruiskruid. en gaat veel grondiger te werk dan de vlinder. In het buitenland zijn al overtuigende resultaten geboekt: Tot 100% afname na introductie van de kever. De kever heeft goed ontwikkelde achterpoten, ze springt vooral en verplaatst zich nauwelijks door te vliegen. Dit kan de reden zijn waarom de kever landinwaards nog maar weinig wordt aangetroffen. Maar er kunnen ook andere redenen zijn zoals bodemomstandigheden en aanwezigheid van natuurlijke vijanden. In ons vervolgonderzoek willen we de Jacobskruidaarvlo een handje helpen door ze uit te zetten en vervolgens te monitoren hoe ze zich handhaven op zandgebieden buiten de duinen”.

Om de kevers te kunnen uitzetten is ook vermeerdering nodig, de mogelijkheden hiervoor gaat EntoCare in Wageningen verder onderzoeken. Vanuit de veehouderij en natuurbeherende organisaties krijgen we al positieve reacties. De kever is gewoon Nederlands en wordt zelfs al af en toe landinwaarts aangetroffen, dus zijn er geen beperkingen om de kevers of eieren uit te zetten.

Klik hier voor meer informatie over Jacobskruidaarsvlo.

Downloads

Meer downloads