Nieuws

Biologisch middel tegen appelschurft slechts een kwestie van tijd

Gepubliceerd op
18 november 2014

Appelschurft, veroorzaakt door de schimmel Venturia inaequalis, is economisch gezien de schadelijkste ziekte in de appelproductie. Voor de bestrijding hiervan in de gangbare appelteelt moeten herhaaldelijk chemische schimmelbestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Een potentiële antagonist – H39, gebaseerd op een specifieke soort van de schimmel Cladosporium – is de afgelopen twee jaar getest in verschillende Europese veldproeven.

H39 bleek zeer succesvol te zijn in het verminderen van appelschurft op bladeren en vruchten. De antagonist kon dezelfde resultaten opleveren als de spuitschema’s met de gebruikelijke chemische schimmelbestrijdingsmiddelen. Op dit moment onderzoekt een biologisch bestrijdingsmiddelenbedrijf de commerciële toepassingsmogelijkheden van H39. Dit is een belangrijke stap, omdat de ontwikkeling tot een commercieel product kan leiden tot een verminderde afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen.

Grote opbrengstverliezen

Appelschurft kan – zonder bestrijding – grote opbrengstverliezen (70 procent of meer) veroorzaken in gebieden met vochtig, koel weer tijdens voorjaar en zomer. De verliezen worden veroorzaakt door schade als gevolg van aangetaste en beschadigde vruchten, maar ook door bladverlies dat kan leiden tot verminderde boomgroei en lagere vruchtopbrengst.

Resistentie tegen chemische schimmelbestrijders

Bij de huidige bestrijding van appelschurft in praktijkboomgaarden wordt herhaaldelijk gebruik gemaakt van chemische schimmelbestrijdingsmiddelen. Zowel preventief als curatief. De laatste jaren heeft de appelschurft veroorzakende schimmel Venturia inaequalis in belangrijke appelteeltgebieden een resistentie ontwikkeld tegen steeds meer chemische schimmelbestrijders. Daarnaast beperken overheidsmaatregelen, o.a. in de Europese Unie, het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. De toenemende vraag naar fruit zonder, of met slechts lage, bestrijdingsmiddelenresiduen is een andere reden waarom alternatieven voor chemische bestrijding nodig zijn.

Toepassing van H39

De antagonist Cladosporium cladosporioides H39 bleek de sporenvorming van de Venturia-schimmel sterk terug te dringen. Diverse onderzoekinstellingen testten de mogelijkheden van dit antagonistische isolaat gedurende twee jaar in boomgaarden met verschillende appelrassen in Hongarije, Polen, Duitsland en Nederland. Behandelingen met H39 werden uitgevoerd als kalenderbespuitingen of na infectieperioden. Proeven in Nederland (Randwijk) waren gericht op het effect van de timing van de toepassing met H39 voor of na infectieperiodes.

Resultaten uit veldproeven

De resultaten van de veldproeven lieten – voor de eerste keer – op consistente wijze zien dat toediening van H39 appelschurftaantasting in bladeren en vruchten vermindert. Dit werd zowel aangetoond in een biologisch teeltsysteem als in conventionele boomgaarden met behandelschema’s in voorjaar of zomer. In beide systemen konden dezelfde bestrijdingsresultaten worden bereikt als met de gebruikelijke chemische bestrijdingsschema’s. Bladschurft werd met 42 tot 98 procent gereduceerd, fruitschurft met 41 tot 94 procent.

De volgende stap is het ontwikkelen van H39 tot een commercieel biologisch gewasbeschermingsmiddel. Eén bedrijf onderzoekt momenteel een mogelijke commerciële toepassing van de H39 antagonist.

Publicatie

'Towards an Integrated Use of Biological Control by Cladosporium cladosporioides H39 in Apple Scab (Venturia inaequalis) Management - (Plant Disease Journal, October 2014; Jürgen Köhl, Christian Scheer, Imre J. Holb, Sylwester Masny, and Wilma Molhoek)

Contact

Nora de Rijk, communicatie-adviseur Wageningen UR, nora.derijk@wur.nl