Nieuws

Bioimpuls lijkt op de goede weg

Gepubliceerd op
9 mei 2013

Biologische telers zijn gespitst op phytophthora-resistente aardappelrassen. Daarbij richten veel ogen zich op het overheidsgefinancierde Bioimpuls-veredelingsprogramma. Traditionele veredeling gebruikmakend van wilde soorten is een lange weg, maar levert wel veel op. Ook smaak en uiterlijk tellen zwaar mee. Ekoland belicht de weg die Bioimpuls aflegt.

Bioimpuls heeft door de samenwerking met Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Plantenveredeling, toegang tot een tiental verschillende bronnen van phythophthora-resistentie. Die bronnen zijn ontwikkeld met behulp van wilde aardappelsoorten uit Midden- en Zuid-Amerika. Het is een lange weg om resistentiegenen uit wilde soorten in te kruisen in cultuurmateriaal dat kan dienen als bruikbare geniteurs voor een commercieel veredelingsprogramma. Dat vergt drie tot vier terugkruisingsgeneraties van elk vier of vijf jaar, in totaal dus twaalf tot twintig jaar. Dit proces heet pre-breeding. Op dit moment kan materiaal afgeleid van vijf resistentiebronnen op het niveau van commerciële kruisingen gebruikt worden.
Naast het langdurige pre-breedingprogramma richt Bioimpuls zich ook op de kortere termijn. Voor rasontwikkeling worden jaarlijks al zo’n 300 kruisingen gemaakt. Ongeveer de helft van de geproduceerde zaden uit die kruisingen gaat naar de deelnemende biologische boerenkwekers en kweekbedrijven.

Veredelingscursus voor boerenkwekers

Bioimpuls geeft jaarlijks een veredelingscursus (theorie en praktijk) voor boerenkwekers. Niet alleen biologische telers, ook steeds meer gangbare telers melden zich hiervoor aan. Docent Jan van Loon is een gepensioneerde, maar nog steeds actieve en ervaren kweker. Er is altijd plek voor nieuwe boerenkwekers. Hoe meer ogen selecteren, hoe groter de kans op succes! Aanmelding via www.bioimpuls.nl.

Helden van de smaak

Biologische telers hebben herhaaldelijk te kennen gegeven dat een nieuw ras alleen de markt kan veroveren als het ook goed is van uiterlijk (o.a. gladde schil) en smaak. Een goedsmakend ras is meestal een toevalstreffer. Er wordt niet bewust op smaak geselecteerd. In 2012 zijn de best smakende klonen aan de landelijke jury van Held van de Smaak voorgeschoteld en die was erg onder de indruk. Het Bioimpuls-veredelingsprogramma viel in de prijzen met twee Helden van de Smaak. Edith Lammerts van Bueren als programmacoördinator en Niek en Michiel Vos voor hun resistente ras Nieks Witte (Bioinica). Bioimpuls gaat een lange weg, maar lijkt de goede weg te bewandelen!

  • Contact informatie: Ronald Hutten, Plant Sciences Group van Wageningen UR

Downloads

Meer downloads