Nieuws

BioValley in Nederland

Gepubliceerd op
9 augustus 2012

Uitgaande van de ervaringen met het eerste cluster van biologische bedrijven in Nederland – de Bronsweg nabij Lelystad – onderzocht PPO van Wageningen UR de voorwaarden voor een nieuwe, verbeterde versie. Dat leidde tot twee modellen: het grondgebonden cluster BioValley en het grondloos cluster BioPort. Zo lezen we in Ekoland.

In de jaren ’80 van de vorige eeuw is een gebied rond de Bronsweg in Lelystad-Noord bestempeld tot biologisch landbouwgebied; circa 300 hectare landbouwgrond werd aangewezen waar alleen volgens de biologische productiemethode mocht worden geproduceerd.

Gezamenlijke marktbenadering

De bedrijven aan de Bronsweg werkten samen op het gebied van vermarkten van de producten, uitruilen van specialistische machines en het realiseren van specialistische machines en het realiseren van een optimale vruchtrotatie. Door bij elkaar te gaan zitten kon men zich specialiseren op teelt, en dat was ook voor de handel gunstig. In de loop der jaren zijn ook diverse andere bedrijven en instellingen naar het gebied gekomen, waaronder het Centrum Biologische Landbouw.

Bronsweg 2.0

Het ministerie van EL&I heeft PPO gevraagd wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw, en zo mogelijk nog beter, cluser van biologische bedrijven in Nederland, een Bronsweg 2.0. PPO heeft twee modellen ontworpen: het grondgebonden cluster BioValley (denk aan Silicon Valley, de vallei in Californië waar alle internetbedrijven zitten) en het grondloos cluster BioPort. De conclusie luidt dat er in Nederland zeker mogelijkheden zijn voor een Bronsweg 2.0 of een BioValley. Overheden kunnen de komst van een BioValley initiëren en faciliteren, en het is vervolgens aan de ondernemers om die te organiseren en te realiseren.

Lees het hele artikel – met voorwaarden en criteria voor een cluster biologische bedrijven – in Ekoland!

Downloads

Meer downloads

Links