Nieuws

Bio kip verbruikt meer energie

Gepubliceerd op
21 juli 2008

Biologische kippen zijn actief, dagelijks scharrelen ze in binnen- en buitenuitloop. Door het buitenleven zijn ook temperatuurverschillen te overbruggen. Aan de hand van literatuuronderzoek zijn mogelijke verschillen in energie-eiwit behoeften vergeleken tussen biologische en conventionele houderijsystemen. De conclusie luidt dat biologische kippen een hogere energiebehoefte en een gelijke eiwitbehoefte hebben, maar een getalsmatige onderbouwing voor een hogere energie-eiwitverhouding in het rantsoen ontbreekt nog.

Nutriëntenbehoefte

Energie waardering van pluimvee wordt bepaald op basis van verteringsonderzoek. De formule voor de berekening van de energiebehoefte (OE) houdt rekening met: lichaamsgewicht, omgevingstemperatuur, groei en ei-productie. Er is dus geen correctie voor verhoogde activiteit. Ook het correct inschatten van de omgevingstemperatuur en de bijbehorende energiebehoefte is bij het biologische houderijsysteem een onzekere factor. Variatie in omgevingstemperatuur zorgt voor verschillen in warmteafgifte, warmteproductie en daarmee beïnvloedt het de behoefte aan (metaboliseerbare) energie en voeropname. Voor een biologische kip zijn warmteproductie en daarmee energiebehoefte moeilijk exact te voorspellen. Omgevingstemperatuur heeft ook invloed op de voeropname; een lage omgevingstemperatuur bevordert de voeropname en daarmee mogelijke ook de overconsumptie van eiwit. Hoge temperaturen leiden tot minder voeropname en mogelijk daarmee tot een te lage eiwitopname.

Eiwitbronnen en –opname

Het samenstellen van een goed biologisch rantsoen is lastig omdat er beperkingen zijn wat betreft het gebruik van eiwitbronnen. Zo is er een verbod op toevoeging van synthetische aminozuren en chemisch geëxtraheerde grondstoffen (bijv. sojaschroot). Ook de concentratie aan anti-nutritionele factoren in bijvoorbeeld bonen en erwten beperken de mogelijkheden. Er geen aanwijzingen dat de eiwitbehoefte van biologische hennen verschilt ten opzichte van de reguliere houderij, maar de variatie in energiebehoefte in relatie tot voeropname kan wel leiden tot een te hoge of juist een te lage eiwitopname.

Klik hier voor de volledige tekst van het rapport 'Energie- en eiwitbehoefte van biologisch gehouden pluimvee' door Van Knegsel en Van Krimpen