Nieuws

Best of Bio: resultaten uit demoproject biologisch kleinfruit

Gepubliceerd op
25 januari 2013

In de brochure Best of Bio staan de resultaten van drie jaar demoproject biologisch kleinfruit met tips uit de praktijk en uit het onderzoek. Aan de orde komen: bodemverzorging, klaver, onkruid mechanisch beheren, bakpoeder en meeldauw, Eutypa, schorsgalmug en geteste rassen. Daarnaast bevat de brochure twee bedrijfsprofielen in: biologisch kleinfruitbedrijf De ring en Simons zachtfruit uit Haaren.

Demonstratieproject ‘Biologische Kleinfruit, klein maar duurzaam’ is afgerond. Naast de brochure is ook een eindrapportage uitgebracht over het demoproject.

Doelstelling

Doelstelling van dit project was de kennisontwikkeling en kennisuitwisseling tussen de gangbare en biologische kleinfruitsector een impuls te geven. Er zijn heel veel gezamenlijke activiteiten op zowel gangbare als biologische bedrijven uitgevoerd en ondernemers vanuit beide teeltwijzen hebben veel van elkaar kunnen leren.

Project succesvol afgerond

Op de Open dagen van KICK, tijdens gezamenlijke bijeenkomsten met NFO kleinfruit op Brabantse kleinfruitbedrijven en door de demonstraties en praktijkexperimenten kreeg dit project veel belangstelling. De activiteiten trokken veel bezoekers. Telers zien kansen nieuwe en duurzamere technieken in de kleinfruitsector op te pakken. De ondernemers in de kleinfruitsector hebben ontdekt dat ze van elkaar kunnen leren. Met die kennisontwikkeling willen zij doorgaan, samen met partijen als DLV Plant, PPO-fruit en KICK.

Activiteiten

In de drie jaar dat het demoproject Biologisch kleinfruit duurde zijn, via diverse bijeenkomsten verspreid over Nederland, ondernemers in de kleinfruitsector aan de slag gegaan. Onder andere met innovaties (zoals mechanische onkruidbestrijding en mechanische verwijdering van opslag bij rode bes), de teelt van kiwibes, andere rassen braam en framboos, en de wijze van opkweek. Toekomstige ontwikkelingen in de bestrijding van ziekten en plagen zijn waar mogelijk toegepast in praktijkexperimenten zoals de toepassing van geformuleerd kaliumbicarbonaat tegen meeldauw en feromoonverwarring bij de bessenglasvlinder. Milieuvriendelijke methoden bepalen de toekomst van de kleinfruitteelt.

Demonstraties

Machinedemonstraties rondom met name mechanische onkruidbestrijding maakten duidelijk dat hier kansen liggen voor de kleinfruitsector. Ondernemers als bijvoorbeeld H. Oltheten ontwikkelen dit type machines volop door.

Demoproject biologisch kleinfruit

In opdracht van de Stichting BABG en de Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant (LIB) heeft DLV Plant, in samenwerking met PPO-fruit en diverse ondernemers, het demoproject “Biologisch Kleinfruit, klein maar duurzaam”, uitgevoerd en afgerond. Het demonstratie project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Europese Unie. Daarnaast heeft het LIB bijgedragen om in Noord Brabant extra activiteiten te ontplooien.

Downloads

Meer downloads