Nieuws

Beplanting in de kippenuitloop

Gepubliceerd op
28 mei 2015

Kort omloophout of fruitbomen in de uitloop? Op woensdag 6 mei vond een studiemiddag plaats over beplantingen in de kippenuitloop, georganiseerd door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en Inagro. Aanleiding hiervoor waren een aantal projecten in Vlaanderen en Nederland, die deze combinatie onderzocht hebben.

Tijdens de studiemiddag kwamen verschillende aanplanten aan bod. Het eerste onderdeel gaat over kort omloophout. Dit zijn gewassen zoals wilgen die iedere drie jaar geoogst worden, en gebruikt  worden voor bijvoorbeeld biobrandstof of stalbodembedekking. Uit verschillende praktijkervaringen bleken wilgen geschikt te zijn omdat ze de kippen beschutting bieden, waardoor deze meer gebruik maken van de uitloop. Ook miscanthus (olifantsgras) zorgde voor een beter uitloopgebruik. Dit gewas kan gebruikt worden als brandstof, als strooisel, of als structuurvoeder voor koeien.

Onkruid lastig te bestrijden na aanplant

Zowel bij miscanthus als bij wilgen was de onkruidbestrijding het grootste nadeel, vooral in het eerste jaar na aanplant nam dit meer tijd in beslag dan gedacht. De verwachting is wel dat in latere jaren (miscanthus en wilgen kunnen zo’n twinig jaar blijven staan, met ieder 1-3 jaar een oogst), de onkruiddruk zal afnemen. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de kippen niet direct na aanplant toegang mogen krijgen tot de gewassen, omdat de jonge planten dan nog zeer kwetsbaar zijn. De tijd dat de aanplant ‘kippenvrij’ moet worden gehouden verschilt per gewas, en zou kunnen samenvallen met de opzet van een nieuwe ronde kippen.

Meerjarige bomen in uitloop

Een andere optie is het aanplanten van meerjarige bomen in de uitloop. Dit kunnen fruitbomen zijn, maar ook bomen voor de productie van kwaliteitshout. Met de laatste zijn nog geen ervaringen in combinatie met kippen in Vlaanderen of Nederland, maar fruitbomen worden al vaker toegepast. De kippen krijgen hierdoor beschutting, het fruit dat op de grond valt verrijkt hun dieet, en ze kunnen mogelijk optreden als plaagbestrijder. Wel kwam uit ervaringen van pluimveehouders naar voren dat kennis over fruitteelt essentieel is als de boomgaard verwacht wordt voor extra inkomsten te zorgen. Deze kennis hoeft niet per se aanwezig te zijn bij de pluimveehouder; er kan bijvoorbeeld worden samengewerkt met een fruitteler, waarbij ieder zijn expertise inbrengt.

Aanplant zorgt voor beter uitloopgebruik

Er verschillende gewassen die in de kippenuitloop aangeplant kunnen worden. Ondanks dat er een aantal aandachtspunten zijn, hebben deze verschillende voordelen zoals beschutting voor de kippen, wat leidt tot een beter uitloopgebruik, en een extra opbrengst voor de pluimveehouder. Ook zorgde een aanplant in de uitloop voor minder watervogels, welke vogelgriep kunnen overdragen, in de uitloop.

Meer informatie

De presentaties van de studiedag zijn hier terug te vinden. Meer informatie over de projecten die gepresenteerd werden:

Contact

Lisanne Stadig, ILVO, lisanne.stadig@ilvo.vlaanderen.be