Nieuws

Beperkte bijbemesting volstaat voor goede biologische prei-opbrengst

Gepubliceerd op
18 maart 2014

Ook aan de groentetelers legt MAP4 een aantal nieuwe normen en maatregelen inzake bemesting op. Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ‘best practices’ in de gangbare teelt en zijn niet zondermeer toepasbaar in de biologische landbouw. Dit blijkt uit deze proefopzet die Inagro uitvoerde in biologische herfstprei.

Een doordachte vruchtwisseling en een beredeneerde bemesting op basis van dierlijke mest of maaimeststoffen in combinatie met een beperkte bijbemesting maken een goede prei-opbrengst mogelijk in de biologische teelt.

Uit de proef blijkt de sterke bijdrage inzake stikstoflevering en bodemvruchtbaarheid van een éénjarige grasklaver in een groenteteelt rotatie. Het onbemeste object, waar enkel de grasklaverzode werd ondergewerkt, realiseerde een zeer goede opbrengst prei (45 ton/ha). Bemesting met stalmest leverde gemiddeld een iets hogere opbrengst. Dit was niet het geval met groencompost. Bemesting met grasklaver van goede kwaliteit biedt mogelijkheden ter vervanging van stalmest als basisbemesting.

Een bodemstaalname 6 weken na planten levert nuttige informatie voor een gerichte bijbemesting. Een kleine bijbemesting resulteerde in deze proef in een gemiddelde opbrengsttoename van 1 à 2 ton marktbare prei per hectare en remt mogelijk sleet enigszins af. Het standaard KNS-advies lijkt hierbij echter te hoog met meer kans op een te hoog nitraatresidu tot gevolg.

Bron: CCBT

Publicatie

Lees HIER het volledige verslag.

Contact