Nieuws

Beheersing wortelknobbelaaltjes vraagt systeemaanpassingen

Gepubliceerd op
29 maart 2010

Door intensief gebruik van de kasgrond, bouwen zich ongewenste pathogene populaties aaltjes en/of schimmels op in de bodem. Zodra de schadedrempel wordt bereikt, is ingrijpen noodzakelijk. Tegen wortelknobbelaaltjes waarvan Meloidogyne incognita het meest aanwezig is, worden dan maatregelen genomen. Het meest toegepast is grondstomen. Maar afgelopen jaren zijn ook andere behandelingen zoals biologische grondontsmetting en biofumigatie getoetst in de praktijk. Deze maatregelen bieden voor korte termijn oplossingen, maar voor langere termijn zijn ook aanpassingen aan het teeltsysteem noodzakelijk.

Afgelopen jaren is er naarstig gezocht naar natuurlijke middelen en maatregelen die de populaties aaltjes onder de schadedrempel houden. Zo is de uit Japan afkomstige bacterie Pasteuria penetrans een natuurlijke bestrijder zeer effectief is, maar een sterke voorkeur heeft voor bepaalde populaties M. incognita en M. javanica. Vanwege de dure toelatingsprocedures en specificiteit van de stammen heeft dit middel nog geen toelating.

Onder meerdere praktijkomstandigheden en met verschillende materialen is biologische grondontsmetting toegepast, maar de resultaten bieden te weinig houvast om dit op grote schaal toe te passen. Onlangs is wel een nieuw natuurlijk middel Herbie op een bedrijf ingezet tegen Verticilium en aaltjes.

Klik hier voor artikel 'Natuurlijk middel ruimt ziekteverwekkers op'.

Naast het toetsen van middelen zijn ook teeltsystemen bekeken op onderdrukkend vermogen tegen knobbelaaltjes. Hoewel de nieuwe wisselsystemen (Baijens en Köver) de aaltjesdruk wel doen afnemen, blijven aanvullende maatregelen zoals grondstomen of natuurlijke grondontsmetting nodig. Aan het eind van dit jaar wordt het project Biowisselkas afgerond en kunnen conclusies worden getrokken over praktische haalbaarheid van deze teeltsystemen.

Het rapport Biologische beheersing van wortelknobbelaaltjes in de biologische teelt van groenten en bloemen geeft een volledig overzicht van het onderzoek in de periode 2005 tot 2010 met daarin alle mogelijke beheersopties.

Klik hier voor rapport 321 'Biologische beheersing van wortelknobbelaaltjes in de biologische teelt van groenten en bloemen onder glas'.

Downloads

Meer downloads