Nieuws

Beheersing van valse meeldauw in ui

Gepubliceerd op
8 maart 2007

Melkwei werkt absoluut niet afdoende tegen valse meeldauw in ui. Dit blijkt uit een veldproef in Wageningen en Lelystad in 2005 en 2006 naar nieuwe acceptabele methoden om verspreiding in ui te voorkomen.

Valse meeldauw in ui is een toenemend probleem. Voor de gangbare teelt bestaan bestrijdingsmiddelen, maar voor de biologische teelt zijn er geen mogelijkheden om de ziekte te beheersen. Onder bepaalde omstandigheden is bestrijding wel verplicht, waardoor in de biologische teelt niets anders overblijft dan het gewas opruimen.
Er komen nu resistente uienrassen op de markt, maar daarnaast zullen methoden om verspreiding van valse meeldauw te voorkomen zeer gewenst blijven. Nader onderzoek naar de ziekte zelf is ook gewenst. Over diverse onderdelen van de ziektecyclus – onder meer de bron en de oösporen– is nog onvoldoende bekend.

Meer info:

Open rapport: "Opties voor beheersing van valse meeldauw in ui zonder synthetische bestrijdingsmiddelen" (pdf, 1,59mb)