Nieuws

Beheersing echte meeldauw in zomerbloemen

Gepubliceerd op
28 december 2010

In de biologische teelt van zomerbloemen ondervinden de telers last van bovengrondse schimmelaantastingen zoals echte meeldauw, roest en bladvlekkenziekten. Afgelopen jaar zijn een tiental potentiële middelen tegen schimmels in buiten geteelde biologische zomerbloemen gescreend. Voor een veldproef kwamen vier middelen in aanmerking.

Voor veel van de geselecteerde middelen bleek er geen zicht op een toelating volgens bestrijdingsmiddelenwet en/of EU-verordening. Deze middelen zijn niet in de veldproef meegeneomen. Er zijn vier middelen in een veldproef opgenomen:

  • Spuitzwavel (toegelaten)
  • Twee middelen met toelating in andere teelten
  • Eén experimenteel middel

De proef is in een perceel Phlox met een lichte aantasting van echte meeldauw ingezet.

Van de vier getoetste middelen liet alleen spuitzwavel een reductie van de aantasting zien. De andere drie, (nog) niet toegelaten, middelen gaven geen reductie.

Downloads

Meer downloads