Nieuws

Beheersing aaltjes vraagt stuurmanskunst

Gepubliceerd op
3 maart 2011

Onder glas worden veelal jaarrond dezelfde soort gewassen geteeld. Zonder maatregelen zoals ruime vruchtwisseling bouwen bodemplagen zich op in de tijd. Wortelknobbelaatjes (Meloidogyne spp.) gedijen vaak goed onder deze omstandigheden. In de projecten Bio-vitaalkas en Bio-wisselkas zoeken onderzoekers en ondernemers samen naar puzzelstukjes die het probleem beheersbaar houden.

Biologische glastuinders koesteren vaak het bodemleven met als ideaalbeeld een diversheid aan soorten in gewenste hoeveelheden in een stabiel evenwicht. Dit evenwicht wordt ingrijpend verstoord indien de bodem wordt verhit met stoom (grondstomen) of anaërobe grondontsmetting (bgo). Om zonder drastische ingrepen gewasschade te voorkomen, zijn velerlei maatregelen noodzakelijk. In de onderzoeksprojecten zijn meerdere maatregelen getoetst, maar tot dit moment is geen middel of maatregel afdoende.

Welke preventieve maatregelen zijn voorhanden:
  • Vruchtwisseling met ruime periode voor braak, in Bio-wisselkas zijn alternatieve systemen onderzocht;
  • Keuze van ras of onderstammen die resistent of tolerant zijn tegen bodemplagen zoals aaltjes en schimmels;
  • Meststofkeuze of andere passende maatregelen die de weerbaarheid van de bodem versterken, in Bio-vitaalkas zijn de werkingsmechanismen in kaart gebracht.
Welke ingrepen zijn toegestaan:
  • Biologische grondontsmetting met organisch materiaal;
  • Anaërobe grondontsmetting met waterinundatie;
  • Grondstomen.
De uitdaging voor komend jaar is het samenstellen van een pakket van preventieve maatregelen die in de toekomst ingrepen overbodig maken.

Downloads

Meer downloads

Links