Nieuws

Beeldvorming over 'biologisch' weerhoudt ‘gangbaar’ innovaties over te nemen

Gepubliceerd op
15 januari 2010

Ondernemers in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroentesector hebben een sterk ‘drive’ en beschikken over competenties die leiden tot innovatief gedrag. De gangbare sector neemt biologische innovaties niet snel over.

De biologische akkerbouw is een kleine sector met veel onderlinge contacten. Hierdoor zijn innovaties snel bekend en dat heeft een positief effect op de kennisniveau in de hele sector. Ook speelt hierbij een rol dat de faciliteiten van Bioconnect (het innovatienetwerk voor de biologische agroketens in Nederland)goed benut worden.

De gangbare sector neemt innovaties uit de biologische sector echter niet snel over. Dit komt doordat deze vaak nogal radicale veranderingen in de bedrijfsvoering vergen. Bovendien hebben gangbare ondernemers vaak pas echt interesse als de innovatie bedrijfseconomisch bewezen is, of als wetgeving hen daartoe dwingt. Ook is er een hardnekkige negatieve beeldvorming ten aanzien van biologische productiewijzen. Kennismaking met de biologische sector kan helpen om het eerder gevormde negatieve beeld bij te stellen.

Onderwijs en onderzoek spelen hierbij een cruciale rol: studenten zou geleerd moeten worden dat biologisch ondernemen een te overwegen optie is bij de bedrijfsstrategie en onderzoekers zouden in hun onderzoeken bewust gangbare én biologische ondernemers moeten betrekken. Behalve bij kennismaking met de sector zijn (toekomstige) ondernemers ook gebaat bij de ontwikkeling van competenties die gericht zijn op het creëren en omzetten van wensbeelden en kansen in succesvolle strategieën.

Downloads

Meer downloads