Nieuws

Bedrijfscatering goed startkanaal voor biologische fair tradeproducten

Gepubliceerd op
3 oktober 2008

De beste start voor biologische fair trade producten ligt bij de bedrijfscatering. Wageningen UR onderzocht langs welke weg stichting FairBites haar producten het beste kan afzetten om jong volwassen te bereiken. Het tankstation bleek geen goede startmogelijkheid, omdat de producten een aandachtige omgeving nodig hebben.

Bedrijfscatering is een interessant startkanaal voor FairBites, zegt AFSG-onderzoeker Han Soethoudt. “Deze markt zal waarschijnlijk als eerste gaan werken aan een duurzame bedrijfsvoering. Laatst zijn in het kader van Duurzame Bedrijfsvoering Overheden eisen en wensen opgesteld voor het inkooppakket catering. De doelstelling is: ‘het Rijk koopt in 2010 100% duurzaam in tenzij het niet anders kan’. Deze voortrekkersrol van de overheid biedt mogelijkheden, het creëert vraag naar biologische producten.”

Bij aanvang van het onderzoek leek het tankstation ook een aantrekkelijk startkanaal, maar het blijkt niet haalbaar om een merk te laten slagen in de pompshop. “Er zijn te veel belemmeringen, zoals te weinig parkeerplaatsen bij de shop en een complexe, arbeidsintensieve marketing. Tankstations kiezen ook eerder voor A-merken”, zegt Soethoudt. Scholen zijn wel een interessante mogelijkheid, omdat de doelgroep jong volwassenen daar goed te bereiken is.

Soethoudt adviseert om bewerkte producten in het assortiment op te nemen: “FairBites wil onderscheidende producten leveren, dat kan niet met puur fruit, maar wel met fruitsalades en bars. Daarnaast biedt de toegevoegde waarde van bewerkte producten ook ruimte in de prijs.”

Klik hier voor de samenvatting en de volledige tekst van het rapport "Assortiment-kanaalmatch voor biologische fair tradeproducten"