Nieuws

Balans in vetzuren in biologische varkensvlees

Gepubliceerd op
1 oktober 2012

Het netwerk Extra gezond genieten van biologisch varkensvlees heeft de trends voor biologische varkensvlees op een rijtje gezet in een overzichtelijke flyer. Daarbij melden ze ook de resultaten van een succesvolle proef waarbij ze streefden naar een gezondere vetzuursamenstelling in het vlees, waarbij een getraind panel onder ander smaak en geur hebben beoordeeld. Biologisch varkensvlees maakten ze hierdoor extra gezond.

Het praktijknetwerk ‘Specifieke kwalificaties van varkensvleeskwaliteit’ wil kennis vergaren over mogelijkheden in de markt en over intrinsieke vleeskwaliteit (gezond en lekker vlees) in de biologische varkensketen. Het doel is kennis en gegevens te vergaren over:

  • de behoeften van de jonge generatie biologische consumenten
  • mogelijkheden in de afzetmarkt
  • wat men onder lekker en gezond verstaat
  • de huidige intrinsieke vleeskwaliteit van biologisch vlees
  • de mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren

Het samenwerkingsverband bestaat uit biologische varkenshouders waaronder twee in het buitenland, slachterijen, deskundigen van Wageningen UR, Universiteit Maastricht, retailers in binnen- en buitenland en bedrijven gericht op het objectiveren van vleeskwaliteit. Bij trendwatchers en deskundigen wordt informatie ingewonnen over wensen van de nieuwe generatie consumenten van biologische producten. Hierbij wordt gedacht aan sensoriek (smaak, kleur, aroma, drip) en gezondheid (vetzuren, conserveermiddelen in vleesproducten etc). Bij de slachterijen worden gegevens verzameld over de intrinsieke vleeskwaliteit. Met afnemers (slachterijen en retailers) worden aanvullende specificaties afgestemd, aansluitend op aanvullende positioneringen. Aanvullende analyses worden uitgevoerd om de huidige kwaliteit in beeld te brengen. Literatuur en ervaringsdeskundigen worden geraadpleegd gericht op de vraag wat is gezond, wat is lekker en hoe kunnen we de kwaliteit verder verbeteren. Over gezondheid worden onder meer de Hartstichting, het Voedingscentrum en GRAT Maastricht geraadpleegd. De economische haalbaarheid van mogelijke verbeteringen wordt beoordeeld. In overleg met afnemers wordt een plan voor verbetering opgesteld, en zover haalbaar uitgevoerd en geëvalueerd.

Downloads

Meer downloads

Links