Nieuws

BIOLOGISCHE VELDDAG op Broekemahoeve met thema oogst

Gepubliceerd op
16 augustus 2013

De Biologische Velddag krijgt dit jaar een ‘nieuw jasje’. Gekozen is voor een datum in het oogstseizoen, donderdag 5 september, met als toepasselijk thema ‘Oogst’. In het veld tonen onderzoekers hun noviteiten en resultaten. Naast de bodem is er aandacht voor ziekten en plagen en biodiversiteit. En uiteraard voor oogst en verwerking van gewas en product.

Op het proefbedrijf Broekemahoeve kunt u diverse proefvelden bezoeken en in gesprek met aanwezige onderzoekers. Hieronder een overzicht van de demonstraties, presentaties en workshops:

  1. Highlights onderzoeksresultaten o.a. Phytophthora, wortelvlieg, biodiversiteit, groenbemesting en grondbewerking, project BASIS, project Bokashigebruik
  2. Presentatie specifieke oogst- en verwerking apparatuur
  3. Resultaten proefvelden systeem telen met vaste rijpaden en alternatieve systemen van grondbewerking
  4. Proeven verschillende bodemverbeteraars
  5. Demonstratie systemen grondbewerking, mechanische onkruidbestrijding en oogst
  6. Workshops: - bv beoordeling bodemkwaliteit en advies verbetering bodemstructuur
  7. Demovelden biologische teelten en behoud bodemkwaliteit de Broekemahoeve o.a. rassen winter- en zomertarwe, nieuwe soorten aardappelen, pompoenen, winterpeen, veldbonen, kool, grasklaver, soja.

Meer info: www.biologischevelddag.nl

Deelnemers: AGRICO/Bioselect, AgriConnection B.V, Biologisch ondernemen Noord-Holland, EKOLAND, Bionext, Agrifirm-plant, CBL, DLV-plant, FRATO, Louis Bolk Instituut, WUR-PPO-AGV, Agriver, Vereinigte Hagel, N-Sure, Terrestris, Tent-Bosma.

Links